Akkordtariffer

Akkord er et prestasjonslønnssystem og kan egne seg i bygg- og anleggsfagene fordi arbeidsmetodene er preget av gjentakelser. Et velfungerende akkordlønnssystem kan både øke produktiviteten for bedriften og bidra til høyere lønn for arbeidstakerne.

Akkordlønn brukes i dag i bygge- og anleggsbransjen.  Akkordarbeid er regulert i tariffavtale.

I anleggsfagene bygger akkordarbeid på avtaler utviklet i bedriften.

For byggfagene kan partene i bedriften avtale akkord. Det er utviklet landsomfattende akkordtariffer i de fleste fag innenfor bygg. Bedrifter som er bundet av tariffavtale kan bruke disse som sitt lønnssystem. Disse akkordtariffer finnes i byggfagene

Akkordtariffen forvaltes og vedlikeholdes av bransjen. Akkordtariffene er del av Fellesoverenskomsten for byggfag.

BNL eller bransjeforening kan kontaktes for spørsmål knyttet til akkordtariffene.