Byggenæringens Landsforening

Innhold

Her finner du sykefravær og skadestatistikk fra byggenæringen og annen nyttig statistikk for alle næringer.

Lege- og egenmeldt sykefravær bygg og anlegg

I 3. kvartal 2020 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 4,7 prosent, hvorav legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,2 prosent og 0,5 prosent. Dette gir en økning i det totale sykefraværet på 5,4 prosent fra tilsvarende kvartal året før. For industribedrifter var det totale sykefraværet på 4,5 prosent, en stigning på 8,9 prosent fra 3. kvartal 2019. Det totale sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var på 5,2 prosent, en økning på 13,9 prosent fra 3. kvartal året i forveien. 

Oppdatert desember 2020

 

Statistikk over sykefravær EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) innhenter hvert år informasjon om sykefraværet i medlemsbedriftene. Statistikken viser utviklingen fra 1993 og fram til i dag.

Yrkesskader

EBA innhenter statistikk fra medlemsbedriftene om yrkesskader. Denne statistikken som omfatter alle ansatte i bedriften, har vi historiske tall på siden 1993.

H-verdi

H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget dvs. antall fraværsdager pga skader per 1.000.000 arbeidende timer. H- og F-verdi beregnes for rullerende 12 mnd.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt