Byggenæringens Landsforening

Innhold

Her finner du sykefravær og skadestatistikk fra byggenæringen og annen nyttig statistikk for alle næringer.

Statistikk over sykefravær EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) innhenter hvert år informasjon om sykefraværet i medlemsbedriftene. Statistikken viser utviklingen fra 1993 og fram til i dag.

Lege- og egenmeldt sykefravær bygg og anlegg


Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere. (Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk.)  

Sykefraværet for 1. kvartal 2019 viser en nedgang på 2,8 prosent, det egenmeldte gikk ned 6 prosent, og det legemeldte fraværet ble redusert med 2,3 prosent fra 1. kvartal 2018.

Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk

Les mer om NHOs sykefraværsstatistikk på: www.arbinn.no

Denne grafen viser tallene for det legemeldte fraværet kvartalsvis for bygg og anlegg. Sist oppdatert 1. juli 2019.

 

Yrkesskader

EBA innhenter statistikk fra medlemsbedriftene om yrkesskader. Denne statistikken som omfatter alle ansatte i bedriften, har vi historiske tall på siden 1993.

H-verdi

H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget dvs. antall fraværsdager pga skader per 1.000.000 arbeidende timer. H- og F-verdi beregnes for rullerende 12 mnd.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt