Byggenæringens Landsforening

Innhold

Her finner du sykefravær og skadestatistikk fra byggenæringen og annen nyttig statistikk for alle næringer.

Lege- og egenmeldt sykefravær bygg og anlegg

Det legemeldte fraværet økte med 14,3 prosent i hele NHO området fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Det er koronapandemien som gjør store utslag for økningen og nivå på det legemeldte fraværet er 5,5 prosent. Så høyt nivå på sykefraværet har ikke NHO bedriftene hatt siden 2010. Bygge- og anleggsvirksomhet har en økning på 23,1 prosent på det legemeldte og 31,5 prosent på det egenmeldte. Det finnes noen lyspunkter og det er bransjer innen møbel og næringsmiddel som kan vise til nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 2019.

Oppdatert juli 2020

Statistikk over sykefravær EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) innhenter hvert år informasjon om sykefraværet i medlemsbedriftene. Statistikken viser utviklingen fra 1993 og fram til i dag.

Yrkesskader

EBA innhenter statistikk fra medlemsbedriftene om yrkesskader. Denne statistikken som omfatter alle ansatte i bedriften, har vi historiske tall på siden 1993.

H-verdi

H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget dvs. antall fraværsdager pga skader per 1.000.000 arbeidende timer. H- og F-verdi beregnes for rullerende 12 mnd.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt