Utenlandsk arbeidskraft

Når utenlandsk arbeidskraft skal benyttes oppstår ofte spørsmål om hvilke regler som gjelder på områder som arbeids-/oppholdstillatelse, arbeidsrettslige bestemmelser, skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, samt ulike rapporteringer og registreringer.

Svarene vil variere med hvilket land det er aktuelt å hente arbeidskraften fra, og med hvilken måte arbeidskraften blir hentet inn på.

Hva er Servicesenteret?
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger og Kirkenes.

Hvem kan bruke Servicesenteret?

Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
Arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere
Servicesenteret i Kirkenes betjener i tillegg russiske statsborgere fra Barentsregionen, russiske grensependlere bosatt i Barentsregionen og russiske torghandlere. Dette gjelder kun personer som skal jobbe i Nordland, Troms eller Finnmark.
Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft
NHO og Abelia har laget en sjekkliste som er ment å være et praktisk hjelpemiddel for norske bedrifter som benytter seg av arbeidskraft fra utlandet – eller som vurderer å benytte seg av slik arbeidskraft. Det forutsettes at bedriften er hjemmehørende i Norge og fullt skattepliktig hit. Sjekklisten tar for seg flere juridiske temaer, i tillegg til en del praktiske råd. Sjekklisten er ikke uttømmende, og må tilpasses situasjonen i den enkelte bedrift.

En sjekkliste kan gi råd og ledetråder, men kan aldri erstatte den konkrete vurderingen som må gjøres i de enkelte situasjoner.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Norge

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
  • Bjarne Brunæs
  • Advokat/ forhandler
  • Iwona Kilanowska
  • Rådgiver/forhandler

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt