Byggenæringens Landsforening

Innhold

Slik påvirkes byggenæringen av koronaviruset

Koronakrisen har rammet mange av BNLs medlemsbedrifter hardt, og noen bransjer er mer utsatt enn andre.

Siden krisen startet har NHO sendt ut en medlemsundersøkelse til bedriftene for å få innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg over tid. Under følger en oversikt over utviklingen med noen nøkkelspørsmål fra undersøkelsen og kort en beskrivelse av situasjonen.

Fra BNL har fra ca 430 - 600 medlemsbedrifter svart på undersøkelsen og hvert svar teller like mye i de samlede resultatene, de er altså ikke vektet etter omsetning eller ansatte.

Lavere etterspørsel og kansellering av ordre

Har din bedrift merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset? SIste tall fra august viser at 28 prosent av bedriftene svarer ja, ned fra toppen i slutten av mars da 73 prosent meldte om det samme.

Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset?

Byggenæringen ble rammet av forsinkelser og kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset. Hele seks av ti bedrifter var rammet i mange uker. Dette skyldes ikke minst karantenebestemmelser både lokalt og nasjonalt som gjorde det vanskelig å flytte varer og tjenester.

Likviditetsproblemer

10 prosent av bedriftene svarte ved siste undersøkelse at de har likviditetsproblemer. Dette er nedgang fra tidligere undersøkelser. Rundt 20 prosent av bedriftene svarte det samme i begynnelsen av april.

Omsetning

Nesten halvparten av bedriftene hadde redusert omsetning sammenlignet med samme periode i fjor. Selv om tallene blir noe lavere nå, er det fortsatt svært høyt og bekymringsverdig siden mange av ordrene som er blitt utført i denne perioden var planlagt før koronakrisen inntraff.

Konkurs

Generelt så er det mange konkurser i byggenæringen. Tallene fra undersøkelsene viser at s¨mange som en av fem bedrifter fryktet konkurs i begynnelsen av april. Dette har falt ned til 5 prosent i slutten av juni.

Oppsigelser

Har din bedrift gjennomført oppsigelser som følge av koronakrisen? Tallene har holdt seg stabilt gjennom pandemien.

Gjennomførte oppsigelser

Lærlinger

I undersøkelsen 24. juni har BNL også spurt hvordan bedriftene vurderer lærlingsituasjonen i de ulike bransjene. Dette spurte vi også om i mai 2021. Vi ser en liten økning i bedrifter som skal ta inn lærlinger.

Har din bedrift opplevd en unormal prisoppgang på råstoff / byggevarer?

Våren 2021 så har både tilgangen til råvarer og byggevarer og derav prisen vært en utfordring. BNL har spurt bedriftene om dette.