Byggenæringens Landsforening

Innhold

Slik påvirkes byggenæringen av koronaviruset

Koronakrisen har rammet mange av BNLs medlemsbedrifter hardt, og noen bransjer er mer utsatt enn andre.

Siden krisen startet har NHO sendt ut en medlemsundersøkelse til bedriftene for å få innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg over tid. Under følger en oversikt over utviklingen med noen nøkkelspørsmål fra undersøkelsen og kort en beskrivelse av situasjonen.

Fra BNL har ca 600 medlemsbedrifter svart på undersøkelsen og hvert svar teller like mye i de samlede resultatene, de er altså ikke vektet etter omsetning eller ansatte.

 

Lavere etterspørsel og kansellering av ordre

Har din bedrift merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset? SIste tall fra august viser at 28 prosent av bedriftene svarer ja, ned fra toppen i slutten av mars da 73 prosent meldte om det samme.

Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset?

Byggenæringen ble rammet av forsinkelser og kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset. Hele seks av ti bedrifter var rammet i mange uker. Dette skyldes ikke minst karantenebestemmelser både lokalt og nasjonalt som gjorde det vanskelig å flytte varer og tjenester.

Likviditetsproblemer

10 prosent av bedriftene svarte ved siste undersøkelse at de har likviditetsproblemer. Dette er nedgang fra tidligere undersøkelser. Rundt 20 prosent av bedriftene svarte det samme i begynnelsen av april.

Omsetning

Nesten halvparten av bedriftene hadde redusert omsetning sammenlignet med samme periode i fjor. Selv om tallene blir noe lavere nå, er det fortsatt svært høyt og bekymringsverdig siden mange av ordrene som er blitt utført i denne perioden var planlagt før koronakrisen inntraff.

Konkurs

Generelt så er det mange konkurser i byggenæringen. Tallene fra undersøkelsene viser at s¨mange som en av fem bedrifter fryktet konkurs i begynnelsen av april. Dette har falt ned til 5 prosent i slutten av juni.

Oppsigelser

NHO har stilt spørsmålene: Har din bedrift planer for oppsigelser som følge av koronaviruset? og har din bedrift gjennomført oppsigelser som følge av koronakrisen? Foreløpig er tallene lave for vår næring.

Gjennomførte oppsigelser

Ordrereserve

Byggenæringen har holdt hjulene i gang under krisen. Samtidig vet vi at mange av de pågående prosjektene har vært planlagt lenge før krisen.

Vi følger nøye med utviklingen i bedriftenes ordrereserve. Undersøkelsen viser at 43 prosent av bedriftene har en reduksjon av ordrereservene sammenlignet med 2019. Det viser at det er mange bedrifter som nå opplever et svært krevende marked. 

Lærlinger

I undersøkelsen 24. juni har BNL også spurt hvordan bedriftene vurderer lærlingsituasjonen i de ulike bransjene.

Hver femte bedrift svarer at de vil ta inn færre lærlinger til høsten. Dette viser at krisen er fortsatt alvorlig og tiltakene i revidert budsjett ikke er tilstrekkelig. Bedriftene trenger oppdrag og sikkerhet for at de har tilstrekkelig arbeid slik at de kan fortsette det viktige arbeidet med opplæring av fagarbeidere

I hvilken grad vil du anta at de nye karantenereglene for utenlandsk arbeidskraft fører til forsinkelser på bedriftens prosjekter?

Stadig strengere karanteneregler gjør det utfordrende for bedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I undersøkelsen fra 24. november 2020 stilte vi spørsmål om disse reglene kan føre til forsinkelse på prosjektene.