Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Utbyggingsmal - realytelse

BNL har tatt initiativet til å få utarbeidet noen standardiserte maler for utbyggingsmaler med tilhørende avtalemaler knyttet til merverdiavgift.