Denne nettsiden er et samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og våre 14 bransjer. Hensikten er å gi god informasjon til alle som ønsker en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen.

Portalen www.vibyggernorge.no er Byggenæringens Landsforenings nettside for  ungdom. Siden har også tips og informasjon rettet mot skoler og bedrifter som har lærlinger.
Byggenæringens Landsforening er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL har cirka 3300 medlemsbedrifter, hvor det til sammen arbeider over 68 000 ansatte.
Når vi snakker om byggenæringen, mener vi alle bedriftene i verdikjeden bygg, anlegg og eiendom.
  
Du kan finne ut mer om BNL og om byggenæringen på www.bnl.no

Visste du at...

  • Byggenæringen omsatte for 626 milliarder i 2019
  • Det er over 260 560 ansatte i byggenæringen
  • I ingen flere næringer startes det så mange bedrifter som i byggenæringen
  • 91 prosent av bedriften i bygg og anlegg har under 10 ansatte
  • 1 prosent av bedriftene har over 50 ansatte
  • Det er ca, 2 466 000 boliger i Norge
  • 52,3 prosent av boligene er eneboliger
  • 78 prosent av husholdningene eier sin egen bolig, og det er mye mer enn i Sverige og Danmark
  • De siste årene har boligene våre blitt mindre, og hyttene våre blitt større.
  • En gjennomsnittlig hytte er nå 3 ganger større enn hva den var på midten av 80-tallet

Dette er bygge- og anleggsnæringen

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og nest største fastlandsnæring. I hele Norge gir næringen mange arbeidsplasser og verdiskaping. Lurer du på noe om byggenæringen? Her har vi samlet relevante fakta og tall om byggenæringen.

Hvor stor? Hvor mange? Hvor mye?

Byggenæringen har bedrifter i hele landet og det betyr også at det finnes arbeidsplasser der du bor om du ønsker en fremtid i byggenæringen. Norges befolkning øker hvert år og derfor gir byggenæringen mange jobbmuligheter også fremover. Det skal bygges mange nye veier, broer, tunneller, skoler og barnehager. Ønsker du å være med å bygge Norge? 

I dag er det nesten 57 000 bedrifter innen bygg- og anleggsvirksomhet og tilsammen har disse bedriftene nesten 260 560 ansatte. Dette gjør byggenæringen til den nest største næringen i Norge etter olje og gass og den største distriktsnæringen.

 

Stort behov

Men det er plass til mange flere. I følge Fafo vil næringen ha behov for ca 10 000 nye medarbeidere i året frem til 2020. Her vil det først og fremst være et sterkt behov for fagarbeidere, deretter ingeniører, sivilingeniører og fateknikere hvert år!

Ta kontakt hvis du lurer på noe: