Veidrift- og vedlikeholdsarbeider

Veidrifts- og veivedlikeholdsarbeider drifter og vedlikeholde offentlige og private veier i tillegg til annen infrastruktur. Læreplanen for Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget (VOV03‑01) innføres fra 1.8.2021.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: