Vei- og anleggsfagarbeider

Som vei- og anleggsfagarbeider jobber du i hele eller deler av en anleggsprosess. Faget omfatter arbeider innen bygging, drift og vedlikehold av veier og vann og avløp.

En vei og anleggsfagarbeider arbeider med oppmålling, grunnarbeid, transport og sprenging knyttet til bygging, drift og vedlikehold av veier og vann og avløp.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: