Limtrearbeider

Som limtrearbeider vil du lage produkter av limtre som inngår i de flere typer bygg, master og innredninger.

Du lærer å framstille konstruksjoner av limtre som inngår i de fleste typer bygg, bruer, master og innredninger.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: