Banemontør

Som banemontør vedlikeholder og bygger du nye jernbanespor, sporkomponenter og alle tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift.

En banemontør jobber med å tilrettelegge for, bygge og vedlikeholde jernbanespor.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: