Utdanningsløp

Det er mange muligheter for utdanning innenfor yrkesfag i bygge- og anleggsbransjen. Hvordan ønsker du å bruke din tid?

Videregående skole

Alle elever har rett til videregående opplæring etter å ha fullført grunnskolen (barne- og ungdomsskole). På videregående skole kan ungdom få enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Studiekompetanse forbereder elevene til å studere videre på universitet eller høgskole.
Yrkeskompetanse fører til ett bestemt yrke. Dette er utdanning som skjer både i skole og bedrift, og elevene kan starte i arbeidslivet rett etter fullført utdanning. Yrkeskompetanse kan også på visse vilkår forberede for studier på høyskole eller universitet.

Er du en aktiv ungdom?

Er du praktisk anlagt, liker å arbeide med hender og hode, og ønsker å komme raskt ut i jobb, er yrkesfag noe for deg. Du vil få muligheten til å øve deg på å utføre et yrke, både på skolen og i en bedrift som lærling.

Fag- og svennebrev

Fagene innen bygg- og anleggsteknikk fører fram til fag-/svennebrev etter bestått fag/svenneprøve. Benevnelsen fag-/svennebrev har samme betydning og kompetanse. Håndverksfagene har historisk brukt 'svennebrev', mens nyere fag bruker 'fagbrev'.

Det er også mulig å velge en fagutdanning innefor kulde- og varmepunpeteknikk. Da velger du elektro og datateknologi som Vg 1. program. Du kan da få et fagbrev innefor ventilasjonsteknikkfaget eller kulde- og varmepumpeteknikkfaget.

Opplæringen skjer både i skole og bedrift over fire år eller mer.
De to første årene i bygg- og anleggsfagene foregår normalt på skolen, det vil si i Vg1 og Vg2. Deretter følger normalt to års læretid i bedrift. Etter disse fire årene, kan du få fag-/svennebrev etter bestått prøve. Noen steder gjennomføres utdanningen som en veksling mellom skole og bedrift, i alle fire år.

Det finnes også egne opplæringsløp hvor all opplæring foregår i bedrift (0+4) eller ett år i skole og tre år i bedrift (1+3). Yrkesteorien foregår på skolen. Teoridelen vil etter fire år tilsvare teorien i Vg1 og Vg2. Teoridelen må være bestått før en kan ta fag- eller svenneprøve. Snakk med rådgiveren på ditt aktuelle lærested om disse ordningene.

Les mer på utdanning.no

Ordbok

Yrkeskompetanse

Fullført og bestått Vg1, Vg2 og Vg3 fra bestemte utdanningsprogram i videregående skole som gir yrkeskompetanse.

Generell studiekompetanse

Fullført og bestått Vg1, Vg2 og Vg3 fra bestemte utdanningsprogram i videregående skole gir studiekompetanse.

Fag- svennebrev

Bevis på fullført og bestått fag-/svenneprøve i yrkesfag (får også vitnemål).

Vitnemål

Dokumentasjon på fullført og bestått utdanning.

Bachelorgrad

Treårig utdanning på universitet eller høgskole.

Mastergrad

Femårig utdanning eller to år etter fullført bachelorgrad. En oppnådd grad etter fullført utdanning på universitet eller høgskole.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: