Murer- og flisleggerfaget

Murer- og flisleggerfaget handler om å bygge, vedlikeholde og restaurere bygninger, bygningsdetaljer, anlegg og andre konstruksjoner i mur- og flisprodukter.

Mur og flisleggeryrket er tuftet på gamle tradisjoner og høy grad av yrkesstolthet. Arbeidet gir deg rike muligheter til å være kreativ, skape noe og varierte arbeidsoppgaver.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: