Kulde- og varmepumpemontør

Som kulde- og varmepumpemontør vil du jobbe med å montere og vedlikeholde kuldeanlegg og varmepumper.

Kuldeanlegg og varmepumper finnes over alt i samfunnet, i butikker, hoteller, kontorbygg, sykehus, meierier, ishaller, gasstankskip, og cruisebåter.  Kuldemontører monterer, kjører i gang, og utfører service og vedlikehold på alle typer større kulde- og varmepumpeanlegg. Arbeid på kjøleskap, frysere og varmepumper til private utføres vanligvis av andre fagarbeidere.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: