Glassfagarbeider

Som glassfagarbeider kan du jobbe som for eksempel glassmester, rammemaker, bilglassmontør eller med å bygge fasader.

Glassfagarbeidere kan være ansatt i en bedrift som monterer og reparerer glassfasader, de kan jobbe hos glassprodusenter , eller de kan jobbe hos glassmestre og rammemakere.