Fjell- og bergverksarbeider

Fjellarbeidsfaget er sammensatt og omfatter alt fra bergverksdrift, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og bygningsmessige formål (tunnel- og fjellarbeid).

En fjell- og bergverksarbeider lager tunneler og arbeider i fjell.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: