Feier

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp

De fleste brannforebyggere er ansatt enten i kommunale etater som i brannvesenet. Noen jobber i staten, som i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og noen få har private stillinger.