Byggdrifter

Som faglært byggdrifter vil du jobbe med å drifte og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i et bygg. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesterfaget.

Som byggdrifter vil du jobbe i for eksempel kontor- og industribygg,  boligbygg, sykehus, sykehjem, skole eller barnehage. Jobben som vaktmester/byggdrifter er i sterk endring. I forhold til tidligere innebærer vaktmesterjobben i dag vesentlig innslag av elektronikk og kontrollfunksjoner. Dasgens byggdrifter har oppgaver som blant annet krever gode digitale ferdigheter. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: