Anleggsrørlegger

Anleggsrørlegger legger rør i grøfter i et samfunn som stiller krav til rent drikkevann og til hygienisk og estetisk avløpshandtering.

En anleggsrørlegger jobber med vann og avløpstjenster ofte i terrenget og kommer tett på natur og miljø.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: