Flere veier til fag-/svennebrev

Har du en universitetsutdannelse og lyst til å omskolere deg slik at du får et fag-/svennebrev, eller er du voksen og ikke har tatt videregående skole? Du kan fremdeles velge yrkesfag og få fag-/svennebrev.

Er du voksen og har lyst til å få fag-/svennebrev, må du kontakte fylkeskommunen du er bosatt i. Da vil du få informasjon om hvilke muligheter du har og hva første steg vil være. Fylkeskommunen gir veiledning og realkompetansevurdering. Kontakt fagopplæringskontorene her: https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Du kan også kontakte opplæringskontoret i ditt fylke, som er bindeleddet mellom elever, skolene, fylkeskommunen og bedriftene. De kan gi deg viktig informasjon om blant annet hvor du kan finne læreplasser. Ikke alle bedrifter er tilknyttet et opplæringskontor. Det er uansett lurt å ta kontakt direkte med lærebedriftene for å høre om det er ledig læreplass.

Noen av ordningene for voksne som ønsker fag-/svennebrev:

Voksenlærling
Er du over 21 år kan du inngå lærekontrakt i en bedrift uten å ha gått i videregående skole. Dette kan du gjøre uavhengig om du har rett eller ikke har rett til opplæring.

Som voksenlærling har du selv ansvaret for å finne deg en bedrift som vil ta imot deg som lærling. Denne bedriften må være godkjent av fylkeskommunen som lærebedrift. Hvis bedriften ikke er godkjent som lærebedrift kan bedriften søke fylkeskommunen om godkjenning slik at du kan begynne der som lærling.

Læretiden ute i bedrift er vanligvis 4 år. I løpet av disse årene vil du også få undervisning i fellesfag og programfag. Har du relevant skolegang eller praksis fra før kan læretiden kortes noe ned.

Praksiskandidat
Har du mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du allikevel ta fag- /svennebrev.

Denne veien til et fag- eller svennebrev passer altså for deg som allerede har lang erfaring innen et fag som såkalt ufaglært. Som hovedregel må du ha minst 5 års allsidig praksis i faget for å gå opp til fag- eller svenneprøve. Tidligere utdanning kan gi fratrekk i praksistiden. For at du skal kunne få avlegge fag- eller svenneprøve som praksiskandidat må du også dokumentere at du har bestått en tverrfaglig teorieksamen i faget, men det er ikke krav om fellesfag for praksiskandidater. Som praksiskandidat må du selv melde deg opp til fagprøve. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for mer informasjon: https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Fagbrev på jobb

Dette er en ny ordning for deg som er i lønnet arbeid og kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Denne ordningen er for voksne som er i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøve. Mer informasjon finner du her: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fagbrev_pa_jobb