Lærling

Opplæring i lærefag starter normalt med ett eller to år i videregående skole, før du fortsetter som lærling i en bedrift.

Hva gjør en lærling?

Som lærling er du i opplæring og du er en arbeidstaker i bedrift. Det betyr at du har to sett med rettigheter.

Hva vil det si å være lærling?
Å være lærling betyr at du gjennomfører deler av opplæringen i arbeid i en bedrift. Velger du bygg- og anleggsteknikk på videregående skole, blir du lærling etter å ha gått ett eller to år på skolen. Opplæringstiden er for de fleste fag til sammen fire år.
 
Som lærling er du i opplæring og du er en arbeidstaker i bedrift. Det betyr at du har to sett med rettigheter. Dette er rettigheter etter Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven. Du er arbeidstaker, og har krav på opplæring tilpasset deg og dine evner og læreplan i ditt fag. Bedriftene følger avlønning i læretiden, etter de satser som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.
Hvor?
Du er lærling i en bedrift som arbeider innenfor det lærefaget du har valgt på videregående skole. Har du for eksempel valgt rørleggerlinja, blir du lærling i en rørleggerbedrift.  
Fag- eller svennebrev
Når du har fullført læretiden, går du opp til eksamen, fag- eller svennebrev i lærefaget. Ved bestått fag-/svennebrevet, er du utdannet fagarbeider i ditt lærefag.
Du har blant annet disse rettighetene:
 • Du skal ha en skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale.
 • Du skal få gratis opplæring og har rett til lønn.
 • Du skal få opplæring tilpasset deg og dine forutsetninger, og opplæringen skal nå de kompetansemål som er fastsatt i læreplanen i faget.
 • Du skal få konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet du gjør.
 • Du skal ha en trygg arbeidsplass, hvor HMS er en integrert del av arbeidet.
 • Du skal bli meldt opp til fag- eller svenneprøven når læretiden er ferdig.
Du har blant annet disse pliktene:
 • Du skal være aktiv i opplæringen, og delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen opplæring.
 • Du må få bestått i fellesfagene og programfag på videregående skole for å gå opp til fag- eller svenneprøven
 • Du må møte presis på jobb.
 • Du skal ha samme arbeidstid som dine arbeidskollegaer, og like lang ferie som dem.
 • Du må si ifra til lærebedriften hvis du blir syk eller om det er en annen grunn som gjør at du ikke kan møte på jobb en dag.
Ta kontakt hvis du lurer på noe: