Hvordan søker jeg?

Du søker videregående skole gjennom vigo.no.

Søknadsfrist  for videregående opplæring i skole eller bedrift 2024:

 • 83dager
 • 17timer
 • 10minutter

Hvor? Hvordan? Når?

Hvor kan du søke?
 • videregående skoler i hjemfylket
 • videregående skoler i fylker som har en avtale med fylket ditt
 • videregående skole på Svalbard
 • landsdekkende linjer
 • videregående skole i utlandet

Hvis du ønsker å ta en opplæring som ikke tilbys i ditt fylke, så er det muligheter for at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke for mer informasjon.

Slik søker du

Det vanlige er å søke videregående skole gjennom vigo.no. Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I noen fylker kan du også søke privat skole gjennom vigo.no.

Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett.

Søknadsfrist

Ordinært inntak har frist 1. mars.

Særskilt opptak og spesielle behov

Du kan søke opptak etter særskilt vurdering hvis du mener karakterene dine ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene dine.

Dette kan du gjøre hvis du har:
 • et annet morsmål enn norsk
 • funksjonshemming
 • sykdom
 • andre spesielle forhold

Du må begrunne søknaden og legge ved dokumentasjon. Du må ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære kriterier for å få studieplass.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: