Mesterbrev

Har du fag- eller svennebrev og praksis, kan du videreutdanne deg til mester i faget ditt.

Lederambisjoner? Lyst til å starte egen bedrift?
Mesterutdanningen gir deg mesterbrev i ditt lærefag, og denne tittelen er lovbeskyttet.
Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder.

En mester kan benytte mestermerke og mestertittel når han eller hun markedsfører seg og bedriften sin. Mestertittelen og mestermerket er lovbeskyttet og kan bare benyttes av mestere med gyldig mesterbrev.

Du kan starte på utdanningen dersom du har fag- eller svennebrev i ett av mesterfagene.
Mesterutdanningen gir deg utdanning innen økonomi, faglig kalkulasjon, markedsføring, etablering og ledelse.
Krav for å få tildelt mesterbrev og bli mester:
  • Være myndig og bosatt i Norge
  • Ha fag- eller svennebrev i et mesterfag
  • Ha minst 2 års praksis i faget
  • Bestått eksamenene i mesterutdanningen
Når kravene er oppfylt, kan du søke Mesterbrevnemnda om å bli tildelt mesterbrev.

Ordbok

Mesterbrev

En lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Fag- svennebrev

Bevis på fullført og bestått fag-/svenneprøve i lærefag.

Mesterbrev

En lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene.