Høyskole og universitet

Det er mange veier til en jobb som ingeniør i byggenæringen.

Mange veier videre
Næringen trenger mange ingeniører og sivilingeniører. Etter endt utdanning kan du også jobbe som forsker innenfor byggenæringens områder. Næringen trenger også økonomer og andre som har et forhold til næringsproduksjon, og andre relevante områder.
Fra yrkesfag til høyskole/universitet
Du må ha studiekompetanse for å studere ved høyskoler og universiteter, med unntak Y-veien.
Y-vei
Noen høgskoler tilbyr en treårig ingeniørutdanning innen bygg og anlegg, for studenter som har fag- og svennebrev i relevant lærefag og praksis. Studiet er lagt opp slik at du kan starte rett på utdanningen, uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs.
Fra studiespesialiserende til høyskole/universitet
Du kan studere til en treårig bachelorgrad eller en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag for bygg og anlegg. Innholdet i studiene varierer mellom de ulike studiestedene. Denne utdanningen kvalifiserer deg for komplekse oppgaver innenfor næringen, som prosjektering, sikkerhet, klimautfordringer, og bruk av elektroniske verktøy.
Mer informasjon om opptakskrav og innhold i studiene finner du ved å gå inn på nettsidene til de forskjellige høyskolene og universitetene. Du kan også spørre karriereveiledere i ungdoms- eller videregående skole dersom du har spørsmål om videre studier.