Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskolene er tett på arbeidslivet og tilbyr utdanningen som bedriftene etterspør. Har du fag- eller svennebrev, kan du videreutdanne deg på fagskolen.

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.
Toårig videreutdanning på fagskolen åpner muligheter innen bygg og anlegg.

Her får du teoretisk og praktisk undervisning som bygger på fagutdanningen. Den kvalifiserer deg for oppgaver innen blant annet beregning og prosjektering, bruk av digitale verktøy, innkjøp og logistikk, planlegging og ledelse av byggeprosjekter med mannskapsressurser. Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev, og i noen tilfeller ingeniørutdanning.

Fakta om fagskolen

Fagskoleutdanninger er som regel organisert slik at du kan studere mens du er i jobb.
Søknadsfrist er normalt 15. april. Sjekk skolens nettsider for mer informasjon.