Arbeidsforhold

Bruk riktige formularer!

20.11.2014

Det er viktig å være svært ryddig og bruke riktige formularer når man er arbeidsgiver. 

Tariff_image.png
Les flere nyheter

AKTUELT

penger.jpg

Budsjettforlik:Positivt med økt lærlingtilskudd

21.11.2014

Det er positivt med en økning i lærlingtilskuddet med 4000 per læreplass, og mer til fornyelse og vedlikehold av jernbanen. BNL er skuffet over at enøk-ordning ikke har kommet i mål, sier Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.

Roll_Matthiesen.jpg

Fullsatt skoleringskonferanse

21.11.2014

Arbeidsmarkedskriminalitet er et samfunnsproblem som ikke løses over natten. Det forutsetter en innsats for mange. - Problemeierne er dere, sa Atle Roll-Matthiesen, avdelingsdirektør i Politidirektoratet til en fullsatt sal under Seriøsitetskonferansen 2014.

JonSandnes_presse_Bredde.jpg

Ny veileder i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

21.11.2014

BNL har lansert veileder for valg av seriøse bedrifter. –Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart_forste.jpg

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer