Arbeidsforhold

Allmenngjøringsforskriften for byggfag er forlenget

28.11.2014

Tariffnemda har truffet vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 2014-2016.

Tariff_image.png
Les flere nyheter

AKTUELT

julekule.png

God jul!

19.12.2014

BNL ønsker alle medlemsbedrifter og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

bygningerNnæring.png

Endringer i TEK10 fra nyttår

19.12.2014

Fra nyttår endrer Kommunal- og moderniseringsdepartementet flere krav til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift.

NAV_logo.png

Endringer i NAV-regelverk

19.12.2014

NAV har laget en oversikt over endringer i regelverk som gjelder fra 1. januar 2015. Enkelte av endringene er ikke endelig vedtatt. Vi tar derfor forbehold om myndighetenes godkjenning. 

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart_forste.jpg

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer