Søk


BNLForedrag om finansiering av utviklingsprosjekter

 • BNL og Byggevareindustriens Forening har sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Næringslivsringen nylig arrangert to frokostmøter om finansiering av forskning, utvikling og innovasjon i byggenæringen. Møtene fant sted i Oslo og Stavanger hhv 17. og 25. september. Her er foredragene.

  | 29.09.14
 • Viktig å koble infrastruktur med arealutnyttelse

  I møte med statssekretær Georg Dale i Samferdselsdepartementet og Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet  påpekte BNL viktigheten av å koble infrastruktur med arealutnyttelse.

  | 23.09.14
 • Varsel om politisk demonstrasjonsstreik

  BNL har mottatt varsel om politisk demonstrasjonsstreik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Varsel er sendt fra Fellesforbundets avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, og aksjonen vil finne sted 23.09.2014 fra kl. 13.00 og ut dagen.

  | 22.09.14
 • Dette må du huske på når dine ansatte deltar i politisk streik

  LO støtter politisk streik mot endringer i arbeidsmiljøloven. BNLer svært kritisk til gjennomføringen av streiken og oppfordrer til lønnstrekk for de som deltar.

  | 22.09.14
 • Toppmøte om arbeidsmarkedskriminalitet

  I dag møtte BNLs Jon Sandnes statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksen, sammen med blant annet NHO og LO i toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet.

  | 17.09.14
 • Bygningsferien for 2015 fastsatt

  BNL og Fellesforbundet er enige om når neste års bygningsferie skal være. Partene er enige om at den anbefalte bygningsferien 2015 legges fra mandag 6. juli til og med fredag 24. juli, altså uke 28,29 og 30.

  | 17.09.14
 • NHO støtter energieffektivisering i byggsektoren

  NHO presenterer i dag sitt politikkdokument for energi, klima og næringsutvikling "Norske energiressurser i det grønne kappløpet". NHO gir innspill til hvordan vi kan utvikle Norge til et lavutslippssamfunn mot 2050. Byggsektoren, med sin nesten 40 prosent andel av all stasjonær energibruk i Norge, er sentral i dette bildet.

  | 16.09.14
 • Enova og BNL vil ha fart på energieffektiviseringen

  En ny samarbeidsavtale mellom Byggenæringens Landsforening og Enova skal bidra til grønnere bygg. - BNL har som mål at det skal brukes 10 TWh mindre energi i bygninger i 2030 enn i 2015.  Det største potensialet for redusert energibruk finner vi i bestående bygningsmasse. Vi vil derfor legge vekt på tiltak mot eksisterende bygg i samarbeidet med Enova, sier Rannveig Ravnanger Landet, direktør for energi- og miljøpolitikk i BNL. 

  | 16.09.14

Viser fra 1 til 8 av totalt 500 artikler

Byggenæringens Landsforening,  Middelthunsgate 27, Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo.
Tel: 2308 7500 Epost: firmapost@bnl.no