Arbeidsforhold

Varsel om politisk streik 28. januar

12.01.2015

- Bedriftene kan trekke ansatte, som deltar i politisk streik, i lønn, sier avdelingsdirektør Rolf Negård i NHO.

Tariff_image.png
Les flere nyheter

AKTUELT

stortinget.png

Høring: Endringer i arbeidsmiljøloven

21.01.2015

BNL møtte i dag onsdag 21.1. i Stortingets arbeids- og sosialkomité i forbindelse med høring om endringer i arbeidsmiljøloven.

HMSprogramkomite.png

HMS-konferansen 2015

20.01.2015

Programkomiteen er nå i full gang med å planlegge HMS-konferansen 2015.  I år er også Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene på laget. Arrangementet vil finne sted på Clarion Hotel Oslo Airport 28.-29. oktober 2015.

Bygningsarbeider_Lavenergiprogrammet.png

Frokostmøte

14.01.2015

Hva motiverer håndverkere til å lære seg noe nytt? Hvordan tilegner de seg kunnskap og og hvem stoler de på? Dette  får du vite mer om på frokostmøtet ”Hvordan nå ut til håndverkeren med ny kunnskap”

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart_forste.jpg

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer