Mellomoppgjøret 2015

Siste tariffnyhet:

Informasjon om mellomoppgjøret

27.03.2015

Her kommer mer informasjon om tariffrevisjonen 2015. NHO har kommet til enighet med LO og YS.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

jon_sandnes_standard.png

Permitteringsregelverket reverseres: -Svært gode nyheter

27.03.2015

BNLs leder Jon Sandnes er svært fornøyd med at regjeringen nå har reversert permitteringsreglene. - BNL har ved mange anledninger påpekt at innstrammingen i permitteringsregelverket har ført til at bedriftene sier opp ansatte fremfor å permittere. Det er derfor svært gledelig at regjeringen har snudd i denne saken, sier han.

sannerogJOn2.png

Ny sentral godkjenning på høring

27.03.2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal sende på høring forslag til nye lovbestemmelser om ny sentral godkjenning. – Det er veldig mye bra i forslaget. Regjeringen følger i stor grad opp forslagene i rapporten Enkelt å være seriøs, sier Jon Sandnes i BNL, som møtte kommunalministeren i dag.

hjelmer2.jpg

Regjeringen reverserer permitteringsreglene

27.03.2015

Regjeringene opphever innstrammingen av permitteringsreglene. Bedriftenes lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengerperioden økes fra 26 til 30 uker.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart_forste.jpg

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer