Søk


BNLBNL ber regjeringen følge opp forslagene i enkelt å være seriøs

 • BNL deltok i dag tirsdag 21.10.14 på to høringer i henholdsvis finanskomiteen og i kommunal- og forvaltningskomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2015. BNL påpekte blant annet at regjeringen må følge opp forslagene i rapporten "Enkelt å være seriøs", og at det trengskraftfulle tiltak for å bekjempe arbeidsmarkedskriminaliteten.

  | 21.10.14
 • Ny videreutdanning for håndverkere

  Sammen med vernemyndighetene har BNL laget en ny videreutdanning for håndverkere. I november er det oppstart for denne utdanningen på Røros. - Dette er starten på noe som kan redde norsk bygningsarv, sier Jørgen Legaard i BNL til NRK Hedmark og Oppland.

  | 20.10.14
 • NHOs produktivitetspanel

  NHO etablerer et produktivitetspanel med bedriftsledere. Produktivitetspanelet skal følge den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonens arbeid og utvikle NHOs innspill. I panelet sitter blant annet Ole Feet, konsernsjef BWG Homes ASA (Boligprodusentene) og styremedlem i BNL.

  | 18.10.14
 • 3. kvartal 2014: Positivt for både salg og igangsetting av nye boliger

  Både salgs- og igangsettingsaktivteten i 3. kvartal viser tegn til at markedet går i positiv retning etter en meget svak start på året. Fremdeles er det et godt stykke igjen før vi er på nivå med 2013. Dette viser tall fra Boligprodusentens Forening.

  | 15.10.14
 • 15 tiltak for å få bukt med svart arbeid

  BNL har sendt brev til til statsminister Erna Solberg med  forslag til 15 ulike tiltak som vi mener må iverksettes for å få bukt med svart arbeid i bygg og anlegg. Brevet er en oppfølging av toppmøtet mot arbeidslivskriminalitet hos statsministeren 17. september.

  | 10.10.14
 • Enøk-fradrag som keiserens nye klær?

  Regjeringen har lovet en skattefradragsordning for enøk i husholdningene. I statsbudsjettet for 2015 er dette ikke innfridd.

  | 09.10.14
 • Venter på konkrete tiltak

  Det nødvendige store løftet i kampen mot svart arbeid kom ikke i dagens forslag til statsbudsjett. Vi vil derfor utfordre opposisjonen på Stortinget for å få nødvendige endringer i budsjettet før det blir vedtatt. – Nå er det enda viktigere at den varslede handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet som regjeringen startet arbeidet med i sommer, inneholder kraftfulle tiltak sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL.

  | 08.10.14
 • Det haster med et yrkesfagløft!

  Dagens statsbudsjett inneholder mange gode og riktige prioriteringer på kompetanseområdet. Det er positivt at regjeringen i budsjettet prioriterer et lærerløft, økt satsing på realfag, forskning og høyere utdanning, samt det å følge opp stortingsmeldingen På rett vei og videreføre stimuleringstilskuddet til nye lærebedrifter. I tillegg er det også lagt opp til en betydelig økning i satsingen på BKA-programmet (basiskompetanse i arbeidslivet).- Vi hadde imidlertid ønsket en langt tydeligere regjering, når det gjelder hvordan å styrke yrkesfagutdanningen i Norge, sier Jørgen Leegaard i BNL.

  | 08.10.14

Viser fra 1 til 8 av totalt 500 artikler

Byggenæringens Landsforening,  Middelthunsgate 27, Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo.
Tel: 2308 7500 Epost: firmapost@bnl.no