Søk


BNLNHO Krever bruk av lærlinger

 • NHO krever bruk av lærlinger ved oppfyllelse av offentlige kontrakter. På bakgrunn av en rekke henvendelser både fra innkjøpere og næringsliv, har NHO utarbeidet forslag til en ny lærlingeklausul, som retter seg mot alle bedrifter uavhengig av nasjonalitet.

  | 11.07.14
 • Bellona om ENØK: klimapolitikken må hjem til folk

  Det må legges langt bedre til rette for at vanlige folk kan bidra til klimaløsningene skriver Guro Nereng fra Bellona på www.klimaognergi.no.

  | 07.07.14
 • Norsk/tysk gjennombrudd for miljøbevisst næringsliv

  EPD Norge og den tyske EPD programoperatøren – IBU (Institut Bauen und Umwelt) har inngått avtale om gjensidig godkjennelse av hverandres miljødeklarasjoner, såkalte EPDer (Environmental Product Declaration). Det er både en forenkling og et gjennombrudd for byggenæringen som ønsker å få dokumentert miljøegenskapene til de produktene de skaffer seg. Avtalen ble undertegnet på årsmøtet i EPD-Norge nylig.

  | 03.07.14
 • ZEB-konferansen 2014: Nullutslippsbygg

  Torsdag 4. septembet går ZEB-konferansen av stabelen. Den tredje ZEB-konferansen presenterer nye steg i utviklingen mot nullutslippssamfunnet. Blant temaene som tas opp i år er koblingen mellom privatbilen og boligen, bruk av nye produkter og materialer, veikartet videre for byggenæringen, samt erfaringer fra ZEB-pilotprosjektene Powerhouse Kjørbo,Håkonsvern, Multikomfort Larvik og boligområdet Ådland.

  | 30.06.14
 • Regelendringer fra 1. juli 2014

  Her finner dere en oversikt over relevante regelendringer som trer i kraft 1.7. 2014. Totalt er det 183 lovendringer som trer i kraft 1.7.

  | 30.06.14
 • Obligatorisk CE-merking fra 1. juli

  CE-merking av stål -og aluminiumkontruksjoner blir obligatorisk i hele Europa fra 1. juli.

  | 30.06.14
 • Nye regler for oppfølging av sykefravær

  Fra 1. juli 2014 endres regelverket for å gjøre oppfølging av sykefravær enklere og bedre. - Gjennom IA-forhandlingene har NHO fått gjennomslag for betydelige forenklinger. De viktigste endringene er på regelverket for oppfølging av sykemeldte, sier Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør for arbeidsliv, NHO.

  | 26.06.14
 • Endringer i ferieloven

  Stortinget har vedtatt endringer i ferieloven med virkning fra 1. juli. Endringen utvider arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.

  | 26.06.14

Viser fra 1 til 8 av totalt 500 artikler

Byggenæringens Landsforening,  Middelthunsgate 27, Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo.
Tel: 2308 7500 Epost: firmapost@bnl.no