Arbeidsliv

Lærlinger og forsikringsdekning

14.07.2017

BNL får ofte henvendelser fra bedrifter om regelverket knyttet til arbeidsgivers ansvar når det gjelder lærlinger og forsikringsdekning.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret 2017

AKTUELT

MariLangholm.jpg

Ny administrasjonssekretær i BNL

03.07.2017

Mari Vianne Langholm er ansatt i BNL som ny administrasjonssekretær fra 26. juni 2017.

HMS-konferansen2017.JPG

Meld deg på HMS-konferansen

30.06.2017

Meld deg på HMS-konferansen som går av stabelen 7. og 8. oktober. Dette er den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av HMS i bygg- og anleggsnæringen.

JonSandnes_presse_Bredde.jpg

Regjeringens forslag til seriøsitetsregister:Vil ikke ivareta seriøsiteten

29.06.2017

Innholdet i et seriøsitetsregisteret uten registering av bedriftenes kvalifikasjoner er ikke et seriøsitetsregister, mener BNL.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 56 654 bedrifter med 229 671 ansatte som omsetter for over 482 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om blant annet bedriftens kompetansebehov. Undersøkelsen blir gjennomført i januar hvert år. Last ned siste utgave her: 
Last ned byggenærings fremtidsbarometer