Tariffoppgjøret 2016

Overenskomsten for byggeindustrien sendes ut nå

23.08.2016

Overenskomsten for byggeindustrien er ferdig trykket og vil bli sendt ut til alle bundne bedrifter. Ønsker dere flere kan de bestilles på Byggenæringens Forlag AS.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

Illustrasjon_SINTEFByggforsk.jpg

Økt interesse for å få ned klimautslipp fra byggematerialer

23.08.2016

Ønsker du å øke kompetansen din innen klimagassutslipp fra byggematerialer? Nå kan du få dette gjennom kurs ved SINTEF Byggforsk i Oslo og Trondheim. Samtidig settes det i gang et EU-prosjekt om rehabilitering av boliger der det skal brukes prefabrikkerte fasader med tekniske installasjoner.

JonSandnes_presse_b.jpg

Dårlig nytt å heve terskelverdiene

23.08.2016

I forrige uke kom meldingen om at terskelverdien blir hevet fra dagens 500 000 kroner, til 1,1 millioner kroner. – Dette er bekymringsfullt fordi det vil ramme mange håndverksbedrifter som satser på fagkompetanse og lærlinger. Så mye som 2/3 av anskaffelseskontraktene vil bli berørt, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

fob_2016-.JPG

Fellesoverenskomsten for byggfag sendes ut

22.08.2016

Fellesoverenkomsten for byggfag er ferdig trykket og alle bundne bedrifter vil få tilsendt et eksemplar. Ønsker dere flere kan de bestilles på Byggenæringens Forlag AS.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer