Arbeidsliv

Ny rapport:

Ledere med mest erfaring er minst kritiske, viser rapport om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

19.09.2017

Rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" viser at jo mer erfaring med egne utenlandske ansatte ledere har, jo mindre kritiske er de til utenlandske generelt.

Gå til arbeidsliv

AKTUELT

illustrasjonsbilde_mannmedhjelm.jpg

Stabilt i sykefraværet i bygg og anlegg 2.kvartal 2017

16.10.2017

Samlet legemeldt og egenmeldt sykefravær i bygg og anlegg er 5,2 prosent for andre kvartal 2017.

Illustrasjonsbilde_pexels.jpeg

Oslo-politiet advarer mot økning i tyverier fra byggeplass

15.10.2017

Oslo politidistrikt går ut og advarer bygg- og anleggsbransjen i hovedstaden mot det de beskriver som en oppblomstring av verktøytyverier.

Digitalisering -.jpg

Delta på signering av digitalt veikart på Bygg Reis Deg

13.10.2017

18. oktober kl. 13.00 på Bygg Reis deg signeres samarbeidsavtalen om digitalisering byggenæringen. – Med dette legges grunnsteinen for det videre arbeidet med en heldigitalisert byggenæring, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges minst 33 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 56 654 bedrifter med 229 671 ansatte som omsetter for over 482 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om blant annet bedriftens kompetansebehov. Undersøkelsen blir gjennomført i januar hvert år. Last ned siste utgave her: 
Last ned byggenærings fremtidsbarometer