Tariffnytt

Bygningsferien 2016

07.09.2015

BNL og Fellesforbundet er enige om når neste års bygningsferie skal være. Partene er enige om at den anbefalte bygningsferien 2016 legges fra mandag 11. juli til og med fredag 29. juli, altså uke 28,29 og 30.

Tariff_image.png
Flere nyheter

AKTUELT

Sandnes i Vandrehallen.jpeg

Redusert selskapsskatt viktig for hele byggenæringen

07.10.2015

Det er positivt at regjeringen foreslår å senke selskapsskatten til 25 prosent. – Det er viktig for hele byggenæringen, men spesielt for konkurranseutsatt industri, sier Jon Sandnes i BNL.

veidekke.jpg

På god vei til å oppfylle NTP

07.10.2015

Regjeringen har som ambisjon å overoppfylle Nasjonal transportplan. - Med budsjettforslaget for 2016, er de på god vei til å nå dette målet, sier Jon Sandnes i BNL.

lærlingbygg.jpg

Savner det store yrkesfagløftet

07.10.2015

Regjeringen kommer med flere gode tiltak for yrkesfag i dagens budsjett, men det store løftet uteblir i denne omgang. – Flere elever på yrkesfag er avgjørende for fremtidens verdiskaping. Regjeringen foreslår en rekke tiltak i dagens budsjett, sier Jon Sandnes.  

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 54 982 bedrifter og ca 219 598 ansatte i byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer