AKTUELT

zero.PNG

Nominér til Næringslivets klimapris

19.04.2018

NTNU, Zero og NHO ønsker nominasjoner til Næringslivets klimapris, som i år deles ut for femte gang.

heisekranogsol.png

NHOs Anskaffelseskonferanse 2018 - Markedstilgang skaper nye jobber

19.04.2018

En stor andel av norske bedrifter utfører oppdrag i det offentlige markedet og utviklingen i dette markedet er derfor av betydning for private bedrifter. 29. mai. inviterer NHO til anskaffelseskonferanse på Næringslivets hus. kl. 09:15 - 15:30

rawpixel-com-602154-unsplash.jpg

Tariffoppgjøret 2018: Informasjon om resultatet

16.04.2018

Her finner du mer informasjon om årets tariffoppgjør inkludert nye lønnssatser for den enkelte overenskomst.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges minst 33 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 57 231 bedrifter med 234 788 ansatte som omsetter for over 521,8 milliarder.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om blant annet bedriftens kompetansebehov. Undersøkelsen blir gjennomført i januar hvert år. Last ned siste utgave her: 
Last ned byggenærings fremtidsbarometer