Tariffoppgjøret 2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2016 - 2018

04.07.2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2016 – 2018 er i trykken. Alle bedrifter som er omfattet av avtalen vil få tilsendt et eksemplar når den er klar. Du kan laste ned en elektronisk utgave her.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

ID-kort.png

Flere norske med HMS-kort på byggeplassene

29.07.2016

HMS-kort statistikken viser at arbeidskraften på norske byggeplasser er både relativ ung og internasjonal. 7 av 10 arbeidstakere er norske. Kvinner er det får av.

ByggogBevarLOGO_til_deling.jpg

Ledig stilling som daglig leder for Bygg og Bevar

06.07.2016

Det er nå ledig stilling fra 1. november som daglig leder i programmet Bygg og Bevar som er et samarbeid mellom BNL og Klima- og miljødepartementet.

Veiarbeid_standard.png

HMS-konferansen 2016

01.07.2016

Programmet for HMS konferansen 2. - 3. november 2016 er klart og det er åpnet for påmelding.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer