Mellomoppgjøret 2015

Siste tariffnyhet:

Overenskomst for Byggeindustrien

12.05.2015

Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet ble etter forhandlinger i dag enige om å ta pause i forhandlingene frem til 1. juni 2015. Dette innebærer at det ikke vil være lov å starte lokale forhandlinger for arbeidstakere på overenskomsten for byggeindustrien før tidligst etter mandag 1. juni.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

arbeiditunnel_arbeidstilsynet.JPG

Workshop: Arbeid i tunnel

27.05.2015

Arbeidstilsynet inviterer til Workshop i Trondheim tirsdag 16. juni med fokus på Arbeid i tunnel - Sikkerhet ved boring, lading, bolting, sprengning og rensk

penger.jpg

Grunnbeløpet øker fra 1. mai

27.05.2015

Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai. 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent.

bybilde2.jpg

Aldersgrenser - endringer i Arbeidsmiljøloven

22.05.2015

1 juli endres Arbeidsmiljøloven, som påvirker blant annet opphør av arbeidsforhold grunnet alder. Skal deres bedrift ha en intern aldersgrense, bør dere drøfte det med tillitsvalgte før 01.07.2015

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer