Tariffoppgjøret 2016

Enighet tømmermåleroverenskomsten

25.05.2016

Tirsdag 24. mai ble det enighet mellom Parat og BNL i forhandlingene vedrørende tømmermåleroverenskomsten.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

samarbeidbyggeplass.jpg

Skal bekjempe vinningskriminalitet i byggenæringen

27.05.2016

I et samarbeidsprosjekt mellom BNL, Politiet, Næringslivets Sikkerhetsråd, EBA Oslo og Finans Norge tas ny teknologi i bruk for å forebygge tyveri fra byggeplass. 

bybilde2.jpg

BNLs generalforsamling 2016: Fremtidens byggenæring

25.05.2016

7. juni er det duket for BNL generalforsamling. Årets tittel på det åpne møtet er fremtidens byggenæring. Her vil det bli spennende innlegg fra bransjeaktører og diskusjon om fremtidens produksjon, teknologi og kompetansebehov.

kart.jpg

Workshop Digitalt Veikart 16. juni

24.05.2016

Delta på BNLs workshop om digitalt veikart 16. juni. - Vi ønsker å løfte opp utfordringene opp og synliggjøre hvilket potensial de digitale løsningene har, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. 

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer