Tariffoppgjøret 2016

Bygningsferien 2017

01.09.2016

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2017 legges fra mandag 10. juli til og med fredag 28. juli, altså uke 28,29 og 30.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

JørgenLeegaard_standard.jpg

BNL ber om økning i lærligtilskuddet

25.10.2016

BNL deltok i dag i høring i kirke- utdanning og forskningskomiteen. - Tilskuddet til lærlinger ligger fortsatt under kostnadene for et år i skole på yrkesfag. BNL ber derfor om at Stortinget prioriterer å øke tilskuddet også i år, sier Jørgen Leegaard i BNL.

stortinget.jpg

Viktig å tallfeste energisparemålet for Enova

25.10.2016

I energi- og miljøkomiteens høring ber BNL om at det i Enovas nye mandat må settes et tall på for hvor mye av energisparemålet på 10 TWh som skal utløses ved Enovas virkemidler innen 2030. Samtidig må Enova rigges for å håndtere tiltak rettet mot et stort antall husholdninger.

handtrykk2.jpg

BNL vil ha standardkontrakter inn i ny håndverkerportal

24.10.2016

Forbrukerrådet skal etablere en håndverkerportal som skal være klar ved årsskiftet. På høring i Barne- og familiedepartementet krevde BNL at også standardkontrakter må være tilgjenglig og åpen i denne portalen.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer