Søk


BNL



HMS-konferansen 2014

 • Hold av datoene til årets HMS konferanse - den 22. - 23. oktober. I år går konferansen av stabelen på Scandic Fornebu. Konferansen arrangeres i samabeid mellom EBA, BNL, MEF, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Statsbygg og Forsvarsbygg.

   

  | 18.08.14
 • Arbeidet med HMS charter i gang

  I dag hadde partene bak HMS - charteret sitt første møte. Leder i Statsbygg Harald V Nikolaisen ble valgt som leder av styringsgruppen.

  | 13.08.14
 • Byggoverenskomsten i trykket eksemplarer

  Alle medlemsbedrifter i NHO/BNL som er tilknyttet overenskomsten for byggfag vil i disse dager få oversendt et eksemplar av overenskomsten. Flere eksemplar kan kjøpes hos Byggenæringens Forlag AS.

   

   

   

  | 13.08.14
 • Dårlig informasjon fører til feil valg

  Informasjon om skattekriminalitet og arbeidere som får betalt under minstelønn gjør at de fleste av oss vil velge hvitt arbeid i stedet, viser en fersk undersøkelse fra Skatteetaten i følge dagens vg.no. - Det er svært positivt at å se at bedre informasjon gir endrede holdinger, sier BNLs adm. dir Jon Sandnes til vg.no 

  | 13.08.14
 • Frokostseminar om IA

  NHO inviterer til frokostseminar 26. august om  Inkluderende Arbeidsliv (IA), nye sykefraværsregler og fordeler med å være IA-bedrift.

  | 06.08.14
 • Jakter på bedrifter over hele landet

  Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper mange bedrifter åpner dørene når de sender departementets ansatte ut i landet. - Vi ønsker tett kontakt med næringslivet. Derfor ber vi bedrifter og næringsforeninger om å invitere oss på besøk, sier næringsminister Monica Mæland.
   

   

  | 01.08.14
 • NHO Krever bruk av lærlinger

  NHO krever bruk av lærlinger ved oppfyllelse av offentlige kontrakter. På bakgrunn av en rekke henvendelser både fra innkjøpere og næringsliv, har NHO utarbeidet forslag til en ny lærlingeklausul, som retter seg mot alle bedrifter uavhengig av nasjonalitet.

  | 11.07.14
 • Bellona om ENØK: klimapolitikken må hjem til folk

  Det må legges langt bedre til rette for at vanlige folk kan bidra til klimaløsningene skriver Guro Nereng fra Bellona på www.klimaognergi.no.

  | 07.07.14

Viser fra 1 til 8 av totalt 500 artikler

Byggenæringens Landsforening,  Middelthunsgate 27, Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo.
Tel: 2308 7500 Epost: firmapost@bnl.no