Tariffnytt

Bygningsferien for 2015

20.10.2014

BNL og Fellesforbundet er enige om når neste års bygningsferie skal være. Partene er enige om at den anbefalte bygningsferien 2015 legges fra mandag 6. juli til og med fredag 24. juli, altså uke 28,29 og 30.

Tariff_image.png
Les flere tariffnyheter

AKTUELT

medaljevinnere_yrkesnm2015.jpg

Medaljevinnerne fra Yrkes-NM

31.10.2014

Rundt 330 unge deltakerne har deltatt i årets Yrkes-NM. BNL gratulerer alle sammen. Her er en oversikt over medaljevinnere innenfor fagene i byggenæringen.

murer_standard.jpg

Lag en film om livet som lærling

28.10.2014

BNL inviterer sammen med NHO til en videokampanje for lærlinger og unge fagarbeidere til å lage en film, og vise at byggenæringen er en næring å satse på. 

jon_sandnes_standard.png

Nye nettsider

23.10.2014

I dag har BNL lansert nye nettsider med nytt design og på ny teknisk plattform. Sidene skal også være bedre tilpasset andre plattformer som nettbrett og mobil. 

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart_forste.jpg

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer