Mellomoppgjøret 2015

Tariffnytt:

Nye satser

07.07.2015

Nye satser i forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge av 27. november 2014. nr 1482. gjeldende fra 8. mai 2015.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

skyline_standard.png

Pilotbedrifter tester verktøy for prestasjonsmåling

26.08.2015

Denne uka var det kick off for prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen. 15 bedrifter fra ulike deler av byggenæringen har hittil bekreftet at de vil delta i uttesting av et amerikansk måleverktøy for prestasjonsmåling. Det kan bli flere. 

klokke.jpg

Husk skatteFUNN!

25.08.2015

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning som kan gi opp til 20 prosents fradrag i skatt for forsknings- og utviklingsaktiviteter i godkjente prosjekter. Gå ikke glipp av denne muligheten! 

hjelmer2.jpg

Arbeid i høyden - forskriftsendringer

12.08.2015

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte 26. juni 2015 endringer i arbeidsmiljøforskriftene, med ikrafttredelse fra 1. januar 2016. 

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 54 982 bedrifter og ca 219 598 ansatte i byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer