Tariffoppgjøret 2016

Tariffkonferanse 18. februar

11.01.2016

Byggenæringens Landsforening inviterer alle medlemsbedrifter til en felles tariffkonferanse før lønnsoppgjøret 2016. Hensikten med møte er å gi deltakere informasjon om kommende tariffoppgjør og gi bedriftene mulighet til å møte forhandlingsledere og tariffansvarlige. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Tariff_image.png
Flere nyheter

AKTUELT

velg-yrkesfag-kunnskapsministeren.jpg

Gode grunner til å velge yrkesfag

11.02.2016

Søknadsfristen til valg av videregående studieretning nærmer seg. Hva sier Kronprins Haakon, Statsminister Solberg og andre om yrkesfag? BNLs rekrutteringsansvarlig Caroline Khoury Nilsen har spurt flere samfunnsaktører og elever om hvorfor dette er et godt valg.

jon_sandnes_standard.png

BNL er positiv til å utvide permitteringsreglene

09.02.2016

Arbeidsledigheten i bygg og anlegg er på vei opp. - Å utvide permitteringsregelverket kan bidra å hjelpe bedriftene til å unngå å miste verdifull kompetanse, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL.

prosjektering_arkitekt.jpg

KLIMAX frokostmøte: Nye energikrav i TEK 10 – hva betyr dette for de prosjekterende?

08.02.2016

I samarbeid med Lavenergiprogrammet inviterer KLIMAX til frokostmøte onsdag 17. februar. Frokostmøtet vil presentere hva de nye energikravene vil kreve av de prosjekterende, samt praktiske tips og råd rettet mot disse yrkesgruppene.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 121 bedrifter med 228 721 ansatte som omsetter for over 455 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer