Tariffoppgjøret 2016

Bygningsferien 2017

01.09.2016

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2017 legges fra mandag 10. juli til og med fredag 28. juli, altså uke 28,29 og 30.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

RannveigLandet_bredde2.jpg

Vellykket innspillsmøte om energieffektivisering av bygningsmassen

30.09.2016

– Jeg er godt fornøyd med dagens innspillsmøte om hvordan vi skal kunne spare 10 TWh energi i eksiterende bygg innen 2030, sier Rannveig Ravnanger Landet, miljø- og energipolitisk direktør i BNL.

JørgenLeegaard_standard.jpg

BNL er fornøyd med forslagene til ny fagutdanning

30.09.2016

– Det er svært positivt at Utdanningsdirektoratet i de store linjene har hørt på partene i arbeidslivet, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL.

byggcamp_Kuben.png

Godt besøk på ByggCamp i Oslo

28.09.2016

Den første av fire byggcamper gikk av stabelen på Kuben Yrkesarena i går. Nesten 1400 elever og 50 rådgivere fra ungdomsskolene i Oslo troppet opp for å lære om mulighetene innen Bygg- og anleggsteknikk, og hva yrkesfag egentlig er.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer