Mellomoppgjøret 2015

Siste tariffnyhet:

LO/NHO-oppgjøret vedtatt

21.04.2015

LO/NHO-oppgjøret ble vedtatt i dag. Minstelønnssatsene innenfor byggfag forhandles 29. april. Byggeindustriens minstelønnssatser forhandles 12. mai. Satser for BNLs overenskomster på private anlegg og asfalt- veivedlikehold gjennomgås mellom partene 5. mai.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

piler.jpg

Ferske tall fra SSB

27.04.2015

SSB har kommet med endelige tall for hvor stor byggenæringen var i 2013. Foreløpige tall for 2014 kan vi først vente oss i november.

_B6T7225ok.jpg

Byggenæringen vil teste ut måleverktøy for prestasjonsmåling

14.04.2015

Nå vil byggenæringen teste ut nye verktøy for prestasjonsmåling. Målet er en mer konkurransedyktig byggenæring.

SolvikOlsen_vegselskapPK.png

Positiv til utbyggingsselskap

14.04.2015

BNL er positiv til etableringen av et utbyggingsselskap. –Næringen har gjennom flere år bedt om grep for å sikre større forutsigbarhet. Dette vil kunne være et slikt verktøy som over tid vil kunne bidra til økt kapasitet og kompetanse, sier Jon Sandnes i BNL i en første kommentar.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart_forste.jpg

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer