Tariffnytt

Bygningsferien 2016

07.09.2015

BNL og Fellesforbundet er enige om når neste års bygningsferie skal være. Partene er enige om at den anbefalte bygningsferien 2016 legges fra mandag 11. juli til og med fredag 29. juli, altså uke 28,29 og 30.

Tariff_image.png
Flere nyheter

AKTUELT

kart.jpg

Invitasjon til møte om et digitalt veikart for byggenæringen

27.11.2015

BNL inviterer  til et åpent møte om Digitalt veikart - Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen onsdag 9. desember kl 09.00.

Jon_Sandnes_StartBANK.jpg

Lansering av nye StartBANK

26.11.2015

BNL lanserte StartBANK på frokostmøte i dag. Leverandørregisteret har fått ny layout og oppgradert en rekke nye og mer brukervennlige funksjoner. – Dette er en milepæl for oss, sier adm. dir. Jon Sandnes som innledet møtet.

tronrud_svarthvit.png

Haakon Tronrud leder nytt bedriftsnettverk for etikk og samfunnsansvar

26.11.2015

NHO etablerer nytt Forum for etikk og samfunnsansvar. Dette er en opprusting av arbeidet i Etikkutvalget som har eksistert siden 1995. Arbeidsutvalget ledes av Haakon Tronrud, gründer og eier av Tronrud Gruppen. Tronrud er også styreleder i EBAO.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 121 bedrifter med 228 721 ansatte som omsetter for over 455 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer