Tariffoppgjøret 2016

Tariffnytt: Byggfagsoppgjøret og overenskomsten for byggeindustrien vedtatt

29.04.2016

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har i dag meddelt Riksmekler at meklingsforslaget for Fellesoverenskomsten for byggfag og overenskomsten for byggeindustrien er vedtatt av medlemmene. Det ble også ja i industrioverenskomsten (frontfaget).

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

Beste_yrkesfaglig_bedrift_2016.png

Beste yrkesfaglige bedrift

02.05.2016

"Håmmar å spikar" fra Leksvik Videregående skole gikk de helt til topps i kåringen for beste yrkesfaglige bedrift under arrangementet Ungt Entreprenørskap som gikk av stabelen på Lillestrøm før helgen.

Guro_Hauge_Roger_Nyborg.png

Samarbeider om oppussing

29.04.2016

Hvert år pusser nordmenn opp for milliarder av kroner. Nå går Mesterbrev og Lavenergiprogrammet sammen om å gjøre denne oppussingen smartere – både for huseieren, håndverkeren og miljøet.

kollektivtrafikk.png

Høringsuttalelse fra BNL om KVU for Oslo-navet

29.04.2016

BNL har avgitt sin høring om konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og igjennom Oslo. - BNL mener utredningen om transportløsninger i og gjennom Oslo er et godt grunnlag for fremtidsrettede løsninger. Nå må det være fullt trykk på den videre prosessen , sier Jon Sandnes, adm dir i BNL.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer