Tariff 2017

Protokoll Asfalt 2017

28.04.2017

Det er avholdt forhandlingsmøte mellom BNL, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet om regulering av satser i Overenskomt for Asfaltarbeid og veivedlikehold ved mellomoppgjøret 2017.

Tariff_image.png
Flere tariffnyheter

AKTUELT

heisekranogsol.png

Verdens arbeidsmiljødag 28.april

28.04.2017

I dag er det verdens arbeidsmiljødag. I Norge vil Arbeidstilsynet i år markere i år dagen med å sette søkelyset på hvor viktig det er at unge arbeidstakere får den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert.

JonSandnes_høring_transport.png

BNL på NTP-høring

26.04.2017

Onsdag 26. april deltok BNL som en av flere organisasjoner i NHO på høring i Stortingets transportkomité i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018 - 2029.

Rannveig_Landet_bredde.png

Lunsjmøte om prestasjonsmåling i BAE-næringen

26.04.2017

Hvor godt presterer i byggenæringen? BNL, SINTEF, NTNU, Bygg21 med flere inviterer til lunsjmøte om prestasjonsmåling i BAE-næringen 30. mai kl 11.30 – 13.30 på Håndverkeren I Oslo.

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 55 150 bedrifter med 225 776 ansatte som omsetter for over 456 milliarder i den utøvende delen av byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om blant annet bedriftens kompetansebehov. Undersøkelsen blir gjennomført i januar hvert år. Last ned siste utgave her: 
Last ned byggenærings fremtidsbarometer