Mellomoppgjøret 2015

Tariffnytt:

Nye satser

07.07.2015

Nye satser i forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge av 27. november 2014. nr 1482. gjeldende fra 8. mai 2015.

Tariff_image.png
Alt om tariffoppgjøret

AKTUELT

ID-kort.png

Id-kort blir til HMS-kort

07.07.2015

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort.

forstørrelseglassogparafraf.jpg

Ny forskrift

06.07.2015

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en ny forskrift som gir adgang til at det ved tariffavtale kan gjøres unntak fra reglene i arbeidsmiljøloven om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. 

hjelmer2.jpg

Invitasjon til høringsmøte om sikkerhetsopplærling

02.07.2015

Partene i HMS-charteret inviterer til et høringsmøte i forbindelse med å utrede en ordning for felles sikkerhetsopplæring den 28. august kl 12.00 på Næringslivets hus.  

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Byggenæringen i Norge

Det er 54 982 bedrifter og ca 219 598 ansatte i byggenæringen.
Les mer

Norgeskart.png

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer