Stilling ledig i BNL

BNL søker politisk rådgiver

18.02.2015

Vi har ledig stilling som politisk rådgiver med oppgaver knyttet til vår rekrutteringssatsing for byggenæringen. Vi søker en person som har høyere relevant utdanning og/el erfaring, som er initiativrik, resultatorientert og er en god relasjonsbygger.

Tariff_image.png
Les flere nyheter

AKTUELT

Tord Lien _ OED Scanpix_s.jpg

Møte med Olje- og energiministeren

24.02.2015

BNL har hatt et møte med olje- og energiminister Tord Lien. – Hensikten med møte var å belyse dagens enøk-ordning slik den nå er utformet, fordi den vil ikke vil bidra til å gi folk godt isolerte og energivennlige boliger, sier Jon Sandnes i BNL.

hjelmer2.jpg

Logistikk på byggeplassen

23.02.2015

Arbeidstilsynet inviterer til workshop om sikkerhet knyttet til ryddighet og bruk av løfteutstyr på byggeplassen den 17. mars 2015 i Statens hus i Trondheim.

JonSandnes_bredde_presse_S.png

Nytt senter mot arbeidslivskriminalitet

12.02.2015

I dag åpnet Senter mot arbeidslivskriminalitet i Oslo. Skatt øst, Arbeidstilsynet Oslo-Akershus, NAV-kontroll og Oslo politidistrikt har etablert et felles kontor i 12. etasje i Oslo City for koordinert arbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet. 

ikon-seriost-arbeidsliv.png

Seriøst arbeidsliv

BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

Miljo-og-Energi.png

Miljø og energi

BNL skal være en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. Herunder skal vi sikre at beslutninger om energi- og miljøtiltak knyttet til materialer, bygninger og anlegg baseres på kunnskap og fakta, og at helhetsperspektiv ligger til grunn.

Bolig-og-infrastruktur.png

Bolig og infrastruktur

Det må bygges 38 000 boliger hvert år. For å få fart på boligbyggingen må planleggingstiden halveres. Utbygging av infrastruktur er det viktigste grepet for å møte befolkningsveksten.

Utdanning-og-rekruttering.png

Utdanning og rekruttering

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger yrkesfag og realfag, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

Statistikk og fakta

Det er 29 000 bedrifter og ca 260 000 ansatte i byggenæringen.

Norgeskart_forste.jpg

Markedsrapporter

Nye prognoser for byggenæringen
Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen. Prognosene er nå tilgjengelige her på BNLs hjemmesider.
Last ned prognoser

Byggenæringens fremtidsbarometer
Undersøkelse om den økonomiske utviklingen i medlemsbedriftene, i tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om bedriftens bruk av etter og videreutdanning, innleie og svart arbeid.

Last ned byggenærings fremtidsbarometer