Innhold

UBA besøker Namsos

I år som i fjor vil unge rollemodeller reise rundt i landet og fortelle skoleelever fra 9.-10. trinn om sin hverdag i bygg og anlegg. Nå står Namsos for tur!

Av lokale rollemodeller møter vi Katrine Lindseth som er første års rørleggerlærling og Øyvind Barland som er prosjektleder i Birger Pedersen AS. 

Vi har med oss Vinjar Sæther som er 19 år gammel og jobber som lærling i Consto Nord. Han ble  nordnorsk mester betongfag våren 2019 - og den første som fikk full score! 

Julie Christine Rekdal er 20 år gammel og kommer fra Bærum. På videregående valgte hun YSK på Nesbru, som står for yrkesfag med spesiell studiekompetanse. I løpet av fire år fikk hun både spesiell studiekompetanse og fagbrev i betong. Nå studerer hun Byggingeniør på NTNU på Gjøvik.

Anja Hodneland Gjertsen fra Bergen har gått videregående med kombinasjonslinjen Tekniske og Allmenne Fag (TAF). Hun fullførte med generell studiekompetanse og fagbrev i betongfag våren 2018. Anja deltok også på fjorårets arrangement og sier at hun ønsker å delta i Ung i Bygg og Anlegg for å vise at dette er en bransje for alle.

Ung i Bygg og Anlegg er et rekrutteringsprosjekt etter initiativ fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i samarbeid med Statsbygg, Statens Vegvesen, Nye Veier, Bygg21, Bane NOR og alle EBAs medlemsbedrifter.  

Kalenderen for høsten og vinterens arrangementer ser slik ut:

07.11.2019 Namsos 
21.11.2019 Kristiansand
23.01.2020 Drammen

I lenke til høyre kan du se tre ungdommer som får prøve seg i bygg - og anleggsnæringen for en dag.