Innhold

UBA besøker Kristiansand

Spikerkonkurranse fra forrige arrangement i Namsos

Spikerkonkurranse fra forrige arrangement i Namsos

I år som i fjor vil unge rollemodeller reise rundt i landet og fortelle skoleelever fra 9.-10. trinn om sin hverdag i bygg og anlegg. Nå står Kristiansand for tur!

Programmet for dagen ser slik ut:

Anja Hodneland Gjertsen fra NCC
Stian Øglend fra Veidekke
Elise Erlandsen fra Kruse Smith Entreprenør
Magnus Hægeland fra Kruse Smith Entreprenør
Frida Sletten fra BRG

Lunsj med spikerkonkurranse og visning av stand/firma

Vinjar Sæther fra Consto Nord
Eline Falch, dronepilot fra Nye Veier 
Vidar Andersen Verneombud/Tillitvalgt fra Skanska - "Den myke siden"
Hilde Waage EBA/Byggopp Agder - "Hvordan jobber vi. Hva er vår rolle?"

Ung i Bygg og Anlegg er et rekrutteringsprosjekt etter initiativ fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i samarbeid med Statsbygg, Statens Vegvesen, Nye Veier, Bygg21, Bane NOR og alle EBAs medlemsbedrifter.