Innhold

UBA-turné

Ung i bygg og anlegg legger ut på turné. I fire byer kan du møte rollemodeller fra ulike bygg- og anleggsfag og lære mer om alle mulighetene som finnes her.

Det er ikke lett å vite hva man skal bli allerede på ungdomsskolen. Det vanskeligste er kanskje å vite hvilke muligheter alle valgene innebærer. Nå gir vi ungdomsskole-elever en unik innsikt i hva en fremtid innen bygg og anlegg kan være, og inviterer lokale klasser fra 9. og 10. trinn til “Ung i Bygg og Anlegg”.

Her får de møte unge folk fra bransjen, høre om ulike hverdager og prosjekter, samt se hvordan bedrifter jobber med blant annet teknologi.

Arrangementet er knyttet opp mot læreplanmålene personlige valg, utdanning og yrker og arbeid i faget utdanningsvalg. Arrangementet er aktuelt for de som er interessert i yrkesfaglig utdanning, de som heller mot studiespesialisering og realfag, og alle som er usikre og føler de ikke vet nok om hva studieretningene og yrkene faktisk innebærer.

UBA-turné 2019