Byggenæringens Landsforening

Innhold

Slik påvirker koronakrisen byggenæringen

Tall og fakta

Koronakrisen har rammet mange av BNLs medlemsbedrifter hardt, og noen bransjer er mer utsatt enn andre.

Hver uke siden krisen startet, har NHO sendt ut en medlemsundersøkelse til bedriftene for å få innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg uke for uke.

Fra BNL hari overkant av 800 medlemsbedrifter svart hver uke og hvert svar teller like mye i de samlede resultatene. De er altså ikke vektet etter omsetning eller ansatte. 

Under følger en oversikt over utvikling på noen nøkkelspørsmål. 

Slik påvirkes byggenæringen av koronakrisen

 1. Lavere etterspørsel og kansellering av ordre
 2. Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset?
 3. Har din bedrift gjennomført permitteringer (helt og/eller delvis) som følge av problemer knyttet til koronaviruset?
 4. Vurderer du at det er reell risiko for at din bedrift kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset?
 5. Har din bedrift planer for oppsigelser som følge av koronaviruset?
 6. Hvordan har omsetningen i deres bedrift vært de siste 4 uker, sammenlignet med samme periode i fjor?

Lavere etterspørsel og kansellering av ordre

 • Det var en sterk vekst i bedrifter som opplevde lavere etterspørsel eller kanselleringer de førte to ukene av krisen
 • De siste fire målingene har vært relativt stabile, med en fallende tendens .
 • Nesten ¾ av bedriftene opplever lavere etterspørsel, men det betyr også at til nå er 25 % av bedriftene lite berørt av krisen

Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset?

 • Nesten 2/3 av bedriftene har nå fått beskjed fra leverandørene sine om forsinkelser
 • Forsinkelser er mer utbredt blant de tekniske fagene enn de andre bransjene.
 • Situasjonen har stabilisert, påsken ser ikke ut til å ha hatt stor effekt verken positivt eller negativt.

Har din bedrift gjennomført permitteringer (helt og/eller delvis) som følge av problemer knyttet til koronaviruset?

 • En av tre bedrifter i byggenæringen har permittert ansatte.
 • Etter påske er det færre som svarer at de har permittert enn det var før påske
 • For hver uke krisen og nedstengingen varer blir det flere permitterte og mindre sannsynlig at de har en jobb å komme tilbake til.

Vurderer du at det er reell risiko for at din bedrift kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset?

 • Nedgangen i hvor mange bedrifter som tror de kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset.
 • 1 av 10 bedrifter i byggenæringen vil på nasjonalt nivå bety at ca 6000 bedrifter mener det er en reell risiko for at de kommer til å gå konkurs.

Har din bedrift planer for oppsigelser som følge av koronaviruset?

 • 1 av 10 bedrifter i byggenæringen planlegger oppsigelser som følge av koronaviruset.
 • Tallet har vært stabilt på de to målingene gjennomført.

Hvordan har omsetningen i deres bedrift vært de siste 4 uker, sammenlignet med samme periode i fjor?

 • Over halvparten av bedriftene i BNL har samme eller økning i omsetningen sammenlignet med tilsvarende periode i 2019
 • Omtrent 20 % av bedriftene har så stort fall i omsetningen at de kommer inn under regjeringens kontantstøtteordning