Byggenæringens Landsforening

Innhold

Statsbudsjettet

Her samler vi BNLs kommentarer og innspill til Statsbudsjettet

Aktuelle saker

 1. Nyhet, Politikk korona, Statsbudsjett2020

  Usikkerheten øker for 250 000 ansatte

  Regjeringens forslag til revidert budsjett øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte byggenæringen. – Dessverre kom det få avklaringer på kommunenes økonomi, Husbankens lånerammer og andre tiltak som kunne økt etterspørselen til bygg og anlegg, sier Jon Sandnes.

 2. Nyhet, Politikk Statsbudsjett2020

  Statsbudsjett 2020: BNL i Transport- og kommunikasjonskomiteen

  Byggeplassene har høye klimautslipp. Her er maskiner og utstyr som går på biodiesel, det viktigste bidraget til fossilfrie byggeplasser. BNL ber om at avgiftsfritaket for biodiesel vil bestå for at vi skal nå målene om redukasjon av CO2-utslippene.

 3. Nyhet, Politikk Statsbudsjett2020

  Statsbudsjett: Høring i Finanskomiteen

  Jon Sandnes, adm. dir. i BNL pekte blant annet på at når man øker avgiften på biodisel, så vil det også heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive utslippskrav på bygge- og anleggsplass, men også for transport til og fra byggeplass.

 4. Nyhet, Politikk Statsbudsjett2020

  Statsbudsjett 2020: Behov for målrettede lokale tilsyn

  – Det er bra at regjeringen ønsker å motarbeide den useriøse delen av næringslivet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 5. Nyhet, Politikk Statsbudsjett2020

  Statsbudsjett 2020: Utdanning for omstilling

  Bransjeprogrammet for bygg og industri styrkes med 5 millioner. – Bransjeprogrammet er i startgropen og det er svært bra at programmet gis økonomisk rom til å utvikles og utvides videre, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

 6. Nyhet, Politikk Statsbudsjett2020

  Statsbudsjettet 2020: Fossilfrie byggeplasser blir dyrere

  Fossilfrie byggeplasser vil bli dyrere når avgiften på biodiesel økes. – Det vil heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive miljøkrav. BNL etterlyser et budsjett som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Høringer - Statsbudsjettet

 1. Høring i Energi- og miljøkomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Energi- og miljøkomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2020. Her kan du lese vårt høringsnotat.

 2. Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2020. Her kan du lese vårt høringsnotat

 3. Høring i Utdannings- og forskningskomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Utdanningskomié i forbindelse med Statsbudsjettet 2020. Her kan du lese vårt høringsnotat.

 4. Høring  i Finanskomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Finanskomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2020. Her kan du lese vårt høringsnotat.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt