Statsbudsjettet

Her samler vi BNLs kommentarer og høringsinnspill til Statsbudsjettet. Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem 12. oktober.

Aktuelle saker

 1. BNLs kommentarer til tilleggsproposisjonen Statsbudsjettet 2022

  Bygge- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) er midt i en omstilling etter pandemien. BAE-næringen spiller en nøkkelrolle for et fremtidig grønt, bærekraftig og seriøst arbeidsliv. - Vi savner fortsatt tiltak for trinnvis energieffektivisering for eksisterende bygningsmasse, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

 2. - Potensialet i offentlige anbud er ikke tatt ut

  I statsbudsjetthøring i næringskomiteen mandag 25. oktober påpekte BNL at Norges skal omstilles til et grønt samfunn. - Offentlige investeringer må derfor brukes til å øke konkurransekraften, utvikle bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser og utvikle eksport for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

 3. –  Sats på klimaløsninger, kompetanse og smarte grønne investeringer

  – BNL støtter NHOs innspill om at man må satse på klimaløsninger, kompetanse og flere i jobb, et smartere samfunn med en skatte- og avgiftspolitikk som stimulerer til investeringer i arbeidsplasser og infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet, sier Jørgen Leegaard i statsbudsjetthøring i finanskomiteens høring mandag 25.oktober.

Høringer - Statsbudsjettet

 1. Statsbudsjettet 2022: Høring i Finanskomiteen

  BNL deltok på høring i Finanskomiteen 25. oktober 2021 i forbindelse med statsbudsjettet 2022. Innspillet vår kan lastes ned under.

 2. Statsbudsjettet 2022: Høring i Næringskomiteen

  BNL deltok på høring i Næringskomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet 2022. Du kan lese vårt innspill under.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt