Høring, Utdanning

Publisert

Høringssvar - Opplæringsloven

BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Opplæringsloven som hadde frist 1. juli 2020.