Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Høringgsvar - endringer i kart- og planforskriften

7. juni 2017