Høring i Næringskomiteen

BNL deltok i høring i Stortingets Næringskomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2019. Her kan du lese vårt høringsnotat