Dokumenter

50 resultater

Type dokument
Velg område
50 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring i Arbeids- og sosialkomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Arbeids- og sosialkomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2019. Her kan du lese vårt høringsnotat

 2. Høring  i Finanskomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Finanskomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2019. Her kan du lese vårt høringsnotat

 3. Endringer i arbeidsmiljøloven

  BNLs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen: Sak: Prop. 73 L (2017–2018). ( 24. april 2018)

 4. Høringssvar om overvann

  Innspill til NOU 2015/2016 om overvann i byer og tettsteder -Endringer i plandelen av PBL (1. mars 2018).

 5. Høringssvar - Avfall som ressurs

  BNLs høringssvar til Stortingsmelding 45: Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi (9. januar 2018).