Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

429 resultater

Type artikkel
Velg område
429 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Utdanning

  Roser regjeringen for yrkesfagløft

  Det er svært positivt at regjeringen foreslår å styrke yrkesfagene i statsbudsjettet 2019. Vi håper at dette vil bidra til at den positive trenden med at flere velger yrkesfag fortsetter de siste årene, Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 2. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Årlig spørreundersøksle om lokale forhandlinger

  BNL har denne uken sendt ut en kort spørreundersøkelse til daglig leder i bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag og Overenskomst for byggeindustrien.

 3. Nyhet, HMS

  Meld deg på HMS-konferansen 2018

  I år arrangeres HMS-konferansen for 10. gang. Stedet er Thon Hotell Arena, Lillestrøm og datoen er 6. - 7. november.

 4. Nyhet, Arbeidsliv

  Kurs om innleieregelverket

  I tillegg til informasjonsmøter arrangerer BNL også halvdagskurs om innleie den 25. oktober. Her vil BNL gå mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet og også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser

 5. Nyhet

  Byggkvalitetsutvalget i gang

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte før sommeren ned et ekspertutvalg som skal komme med forslag til hvilke virkemidler som er best egnet for å sikre forsvarlig byggkvalitet.

 6. Nyhet, Seriøsitet

  BNL er en av samarbeidspartnerne i satsingen tettpå:

  tettpå: er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten og formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

 7. Nyhet, Digitalisering

  Sekretariatet for foreningen Samarbeid for digitalisering legges til BNL

  Den nyetablerte foreningen får gjennom avtalen med BNL en «flying start» på realisering av foreningens formål, sier styreleder i foreningen Leif Øie

 8. Nyhet, Utdanning, Arbeidsliv

  Bedriftene mangler fagarbeidere

  Seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. Dette er høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført. Særlig er det mangel på fagarbeidere.

 9. Nyhet, Seriøsitet

  Reviderte seriøsitetsbestemmelser

  Omforente seriøsitetsbestemmelser skal gi flere lærlinger og motvirke arbeidslivskriminalitet i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

 10. Nyhet

  Ny veiviser for inkludering

  NAV har sammen med partene i arbeidslivet laget en ny webportal for bedrifter som vil bli bedre på inkludering eller hindre at folk faller ut av arbeidslivet.