Proaktive HMS-indikatorer - Veiledning og gode råd

HMS

Publisert

Sintef har på oppdrag fra IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg gjennomført et prosjekt som går på å etablere HMS-indikatorer for tidlig varsling av utfordringer knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Følgende problemstillinger er utredet:

  • Hvilke faktorer kan gi tidlige indikasjoner på at det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet utvikler seg i positiv eller negativ retning?
  • Basert på pkt. 1; hvilke typer tiltak og virkemidler kan være aktuelle?

Prosjektet resulterte i

  1. Et sett av proaktive indikatorer som kan benyttes til å måle utviklingen av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  2. Anbefalinger til oppfølging av indikatorene med henhold til tiltak og virkemidler som kan forbedre det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet
  3. En veileder som beskriver tilpasning og bruk av indikatorer i egen virksomhet.

Sintef la frem frem resultatene av sitt arbeid inkl. erfaringer fra uttesting hos Hent AS og Solberg Maskin AS i mars 2023.

Her kan du laste ned veiledning og gode råd: