Kontraktsmessige konsekvenser av streik

Publisert

Hva er de kontraktsmessige konsekvensene av streik?

Streik er force majeure og gir partene i bygg- og anleggskontrakter krav på fristforlengelse for fremdriftsvirkninger på kontrakten. Krav om fristforlengelse må varsles skriftlig og det må gjøres uten ugrunnet opphold iht. aktuelle standardkontrakt og evt. budstadsoppføringslova. Dersom medlemsbedriftene har kontraktsrettlige spørsmål, så må de rettes til bedriftens bransjeforening.