Hæhre i Vikersund

Publisert

Foto: Knut Aanleand

Bransjeprogrammet ønsker å stimulere psykisk helse hos ungdom under utdanning.

Ikke rent få unge står i fare for å falle ut av utdanningsløpet/yrkeslivet på grunn av livsstils-utfordringer. Hæhre har gjennom 7 år i sitt "Skoleprosjekt" bidratt til å få ungdom på rett kjøl – med gode resultater.Gudmund og Knut var sist fredag på besøk i hoppanlegget på Vikersund, som fungerer som en treningsarena for ungdommen, og fikk en bred orientering av Albert Kristian Hæhre og tidligere ordfører i Modum Terje Bråthen.Bransjeprogrammet og Hæhre diskuterer nå hvordan vi eventuelt kan jobbe sammen om å styrke dette arbeidet.