Se presentasjonene fra BNLs webinarer

Publisert

BNL gjennomfører en rekke med frokostwebinarer for tiden. Her kan de se presentasjonene fra noen av disse webinarene

    5. okt: Fallgruver ved oppsigelse og avskjed (v/Anita Hegg)

 1. okt: Tariffavtale - aktuelt for min bedrift? (v/adv. Iselin Bauer Seeberg, BNL)
 1. nov: Kom sunn og frisk hjem fra jobb; om IA-bransjeprogram for bygg og anlegg (v/prosjektleder Knut Aaneland, BNL)
 1. nov: Innleie: Hva må du vite? (v/ adv. Iselin Bauer Seeberg, BNL)      
 1. nov: Hvordan tolke Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)? (v/rådgiver Iwona Kilanowska, BNL) 
 1. des: Fast eller midlertidig ansettelser; hvilke tilknytningsformer finnes, og hvilken betydning har de ulike formene for bedriftene? 
 1. jan: HMS er god butikk; - hvordan forebygging av skader, hvilke plikter har bedriften, og verneombudets rolle. 
 1. jan: Forskjellen mellom innleie og entreprise? Hvordan unngå å komme i kategorien bemanningsbyrå? 
 1. feb: Reguleringssaker fra det offentlige kan være utfordrende for byggenæringen; - hvordan håndtere slike saker? 
 1. feb: Hvordan bli godkjent lærebedrift? Utfordringer med lærlinger?

8. mars: Enkelt å være seriøs? Hvordan jobber BNL og NHO for å hindre arbeidslivskriminalitet? Kom gjerne med innspill. 

 1. mars: Tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Fallgruver, hva må bedriften passe på? 
 1. april: Hvordan håndtere: Sykmeldinger, ferieloven, arbeidstid og prøvetid 
 1. april: Kalkulasjon 
 1. mai: Forsikring og pensjon 
 1. mai: Kontraktsrett