Vellykket webinar om innstramming av innleieregler

BNL arrangerte i dag webinar for våre medlemsbedrifter om regjeringens forslag til innstramninger av innleiereglene.

Nina Solli, Siri Bergh og Jørgen Leegaard fra BNL gjorde rede for endringene som er foreslått, BNLs vurdering av de disse og hvordan vi jobber videre med dette. I tillegg fikk BNL mange nyttige innspill fra de omlag 250 som deltok på seminaret. 

- Vi fikk mange nyttige innspill fra bedriftene som deltok som vi vil ta med oss videre i vårt arbeid, forteller Nina Solli, administrerende direktør i BNL. 

I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

 • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold 

  • Oppheve adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter 
  • Innleie fra bemanningsforetak vil derfor kun være lovlig ved vikariater, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak, arbeid i forbindelse med idrett og ved avtale med fagforeningen med innstillingsrett (dvs. lokal avtale med tillitsvalgte som er medlem av en større fagforening)
  • Gi innleide rett til å bli fast ansatt hos innleier etter 2 år som innleid, også der innleie har vært basert på avtale med fagforening med innstillingsrett
  • Innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise ved å lovfeste enkelte momenter som taler for at noe er et innleieforhold. Regjeringen uttaler at dette kan medføre at flere av dagens oppdragskontrakter vil kunne klassifiseres som innleie, særlig kontrakter om tjenestekjøp

Ønsker du å lese mer om enrdingene i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, kan du lese høringsdokumentene her! 

Dersom din bedrift ønsker å gi innspill til BNLs videre arbeid med høringen, kan du sende epost til:

Nina Solli, administrerende direktør i BNL. 

Eventuelle spørsmål til de foreslåtte endringene i regelverket, kan rettes til arbeidsrett@bnl.no

 

Du kan også lese mer hos NHO.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: