Utvidet arbeidsinnvandrerkvote

Foto: NHO

Den såkalte kvoten for faglærte arbeidsinnvandrere er utvidet for 2022 og 2023, fra 5000 til 6000.

Er man innenfor kvoten, kan det gis arbeidstillatelse etter en forenklet prosedyre, som betyr at det ikke er krav om at det gjøres en individuell arbeidsmarkedsvurdering (som er hovedregelen). Kvoten, som har vært 5000 i mange år, har aldri tidligere blitt fylt opp, men det skjedde i oktober i år. Til og med oktober var det innvilget 5083 tillatelser til faglærte, herav 417 til britiske borgere. I og med at kvoten er utvidet, vil søknader om oppholdstillatelse for arbeid for tredjelandsborgere fortsatt bli behandlet slik vi har vært vant til.

Informasjon fra UDI her: https://www.udiregelverk.no/rettskilder/departementenes-rundskriv-og-instrukser/2022-31-10-aid/