Utlysning kompetansemidler

Publisert

Foto: Foto: NHO/Norsk Industri

Det er nå ny utlysning av midler fra Industrifagskolen. Gjennom treparts bransjeprogram for industri og bygg samt Industrifagskolen har bedriftene mulighet til å være med å skreddersy utdanningstilbud som møter deres behov. Tilbudene er gratis samt korte og modulbaserte, slik at det er fullt mulig å være i jobb samtidig som man får relevant kompetansepåfyll.

Ny søknadsfrist er 28. oktober. Industrifagskolen er et videreutdanningstilbud spisset mot fagarbeidere innen industrirelaterte fagområder som faller inn under frontfagene, samt byggfagene. Alle akkrediterte fagskoler med kompetanse innen relevante fag kan være tilbyder under «Industrifagskolen». 

Se utlysningstekst Industrifagskolen

Studieplassene er øremerket videreutdanningstilbud som svarer på konkrete kompetansebehov innen industri og bygg. Det er derfor avgjørende at relevante bedrifter, bransjer, næringsklynger eller lignende, sammen med tillitsvalgtapparatet, spiller en sentral rolle i å definere tilbudene.

-Vi oppfordrer bedrifter som har et kompetansebehov, og som ikke finner relevante tilbud hos fagskolene i dag til å kontakte sin bransjeforening, eller BNL. Vi kan svare på spørsmål og støtte bedriftene i et samarbeid med fagskolene i å opprette tilbud, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Allerede er 23 millioner delt ut til syv fagskoler. Stortinget bevilget 37,8 millioner over budsjett for i år. Samlet tilsvarer det 317 fulltids studieplasser i året, men siden det er snakk om korte, modulbaserte utdanningstilbud, betyr det at over 2100 fagarbeidere nå får tilbud om relevant videreutdanning på 70 ulike kurs og moduler.

-Det er veldig positivt at ordningen på kort tid har klart å nå så mange, sier Leegaard. Det viser at vi gjennom bransjeprogrammene har fått på etablert en ordning og et samarbeid med myndighetene som virkelig treffer de behov vi har i arbeidslivet, fortsetter han.

Dobbelt så mange fagarbeidere i bygg og industri får videreutdanning i år

Bransjeprogrammene styrker praksiskandidat-ordningen

Bransjeprogrammet er tilrettelagt for at praksiskandidater skal få tilbud om gratis teoretisk prøve og gratis fag-/svenneprøve.

-I byggenæringen har litt over 60 % av de ansatte i produksjon formell utdanning, som fag- eller svennebrev. Skal byggenæringen være ledende i det grønne skiftet med de utfordringer og endringer som kommer på grunn av dette, må flere medarbeidere få anledning til formalisert sine erfaringer og kvalifikasjoner, sier Leegaard. Til dette er bransjeprogrammene et perfekt virkemiddel, avslutter han.