Populært webinar om byggenæringens økonomiske utsikter

Foto: BNL

Tirsdag 21. avholdt BNL et meget godt besøkt webinar om de økonomiske utsiktene til byggenæringen. Sjefsøkonomene Øystein Dørum (NHO) og Roger Bjørnstad (LO) delte sine vurderinger av situasjonen og fremtiden.

BNL hadde utfordret LO og NHOs sjefsøkonomer til å fortelle hvordan de ser på den makroøkonomiske situasjonen med et spesielt blikk på byggenæringen. Det var nesten 200 påmeldte til webinaret hvor de to sjefsøkonomene noenlunde kunne enes om at Norge kan få en "myk landing" dersom Norges Bank lykkes med rentebanen fremover. Men det ble også påpekt at det er stor uro i verdensbildet med blant annet  økte råvarepriser, logistikk-trøbbel, krig i Europa med fare for spredning, politisk polarisering, økende inflasjon.