Oppstart i forhandlingene om asfaltoverenskomsten

Publisert

Foto: BNL.

Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet startet forhandlingene i dag onsdag 11.mai for å forhandle frem en ny Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Kravene fra begge parter ble utvekslet. Det er i utgangspunktet avsatt 2 dager til forhandlingene. Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold er et av få overenskomster i NHO-systemet hvor både Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbund er parter på arbeidstakersiden og hvor BNL forhandler samtidig med begge motparter. Bedrifter som er bundet av denne overenskomsten utfører alt asfaltarbeid, herunder også råvareproduksjon av begrenset omfang, og drift og vedlikehold av veier.

NHOs medlemmer som er bundet av overenskomsten vil få tilsendt tariffnytt på e-post. Vi oppdaterer ellers våre nettsider med informasjon om oppgjøret og når resultatet er klart.

BNLs forhandlingsdelegasjon:

 • Per Arne Berge, Mesta 
 • Per Haugen, Veidekke 
 • Kjetil Erikstad, Peab 
 • Arild Solstad, Presis Vegdrift 
 • Tove Hernes, NCC 
 • Sara Frostadottir Sigmundsen, Velde AS 
 • Iwona Kilanowska, BNL administrasjon 
 • Bjarne Brunæs, BNL administrasjon 
 • Bibbi Moen Drange, BNL administrasjon

Norsk Arbeidsmandsforbundets delegasjon:

 • Brede Edvardsen, Nestleder/forhandlingsleder
 • Frode Engen, Forbundsekretær
 • Jarle Røksund, Mesta
 • Rolf Madsen, Veidekke
 • Fredrik Dahl, Presis Veidrift
 • Jan Erik Haldorsen, Mesta
 • Morten Dahl, Veidekke
 • Håkon Småbrekke, Mesta
 • Ole Høybakken, Peab
 • Svein Olav Bechstrøm, Mesta

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon:

 • Jan Ørnevik,  Forhandlingsleder
 • Jan Ove Winum, NCC
 • Nina Ullmann, Peab Asfalt