Oppdatert Ergonomiportal

Publisert

Ergonomiportalen.no har blitt frisket opp som en del av bransjeprogrammet for bygg og anlegg.

Ergonomiportalen.no, som er bygg og anleggsnæringen samt Energinæringens eget nettsted for ergonomi og arbeidsmiljø, har fått et mer moderne utseende og lettere navigering til det stoffet hver enkelt kan ha nytte av. Alt innhold er oppdatert med det vi nå vet om ergonomi og hvordan man kan unngå slitasjeplager. I tillegg finnes lenker til andre nettsteder med beslektet informasjon. Men redaksjonen er åpen for innspill på hvordan den kan bli enda bedre. Kontaktinfo til redaksjonen finner du på ergnomiportalen.