Økte søknadstall til yrkesfag

Nyhet

Publisert

Foto: NHO.

Totalt er det i år 3.100 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på vg1 enn til studieforberedende utdanningsprogrammer. Og ikke minst; det er flere jenter som velger guttedominerte utdanningsprogrammer som bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

I en pressemelding 2. august offentliggjorde Kunnskapsdepartementet tallene for kommende skoleår, og de viser at litt over halvparten, 52 prosent, har søkt yrkesfag på vg1.

Tallene viser at det fremdeles er store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. Gutter dominerer fortsatt blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag.

Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid, men de siste årene har det gledelig nok vært en økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi og industrifag. Og det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år.

Økt interesse for yrkesfagene er gledelig og svært viktig for bedriftene i byggenæringen. Mange sliter i dag med å få rekruttert kvalifisert arbeidskraft. Nå kan vi håpe på at vi kan få "fylt på" en del i årene fremover med unge fagarbeidere, dersom utviklingen med flere søkere og flere jenter fortsetter.

Dette er ikke en utvikling som har kommet av seg selv. NHO, BNL og BNLs bransjer har kjempet hardt gjennom mange år for at flere; ungdommer og foreldre, skulle få øynene opp for betydningen av yrkesfag og de muligheter som disse fagene representerer. Bedriftene på sin side har også tatt imot lærlinger og unge fagarbeidere på en god måte, noe som gir fagene godt omdømme og attraktivitet. Vi skal fortsette dette arbeidet med full styrke!

Det som blir spesielt viktig fremover er at også myndighetene, både nasjonalt og regionalt, tar hensyn til næringslivets behov og hvilke behov bedriftene etterspør til enhver tid. Da må en blant annet være spesielt opptatt av dimensjonering og prioritering når nye utdanningsprogrammer skal etableres og nedskaleres. Vi forventer en økt satsing på yrkesfagene fremover; både fra myndighetene sin side og fra skolene sin side.

Vi forventer også at lærere og rådgivere på skolene fremsnakker yrkesfag i byggenæringen, også for jenter, slik at lærlinger i byggenæringen slipper å måtte forsvare valget sitt.

Så skal vi, NHO, BNL og BNLs bransjeforeninger gjøre vårt beste for å påvirke, og skape enda med entusiasme og stolthet rundt yrkesfag og bedre kjønnsbalanse.