Økning i søkertall til Bygg- og anleggsteknikk

Publisert

Søkertallene til bygg og anleggsteknikk øker, og er høyere enn i toppåret 2018. – Det er gledelig at søkertallene fortsetter å øke, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

De nasjonale søkertallene ble offentliggjort onsdag 16. mars. Det er i år 204 000 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler. Det er 1000 flere søkere til vg1 enn forrige skoleår: 1 200 flere til yrkesfag og 200 færre til studieforberedende. Det gjør at det i år er omtrent 2 300 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn til de studieforberedende utdanningsprogrammene på vg1.

- Det er 4 555 som har søkt Bygg- og anleggsteknikk i 2022. Det er 221 flere søkere enn i fjor noe som tilsvarer en økning på cirka 5 prosent. Dette er det høyeste antallet søkere siden 2013, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Leegaard mener at det er svært positivt for BNL, bedriftene og bransjene å se at søkningen til våre fag igjen er i en oppadgående trend. Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere hos medlemsbedriftene.

Størst økning i Viken

Det er som vanlig store regionale forskjeller i søkertallene. Størst økning i søkertallene til Bygg- og anleggsteknikk ser vi i år i Viken med 20 prosent, Innlandet med 14 prosent og Rogaland med 11 prosent.

Flere jenter til Bygg og Anleggsteknikk

Selv om det fortsatt er store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter til Vg1, så fortsetter økningen av jenter som søker seg til våre fag. I 2022 ser vi en økning på 20 prosent til Bygg- og anleggsteknikk.

- Det er svært gledelig at flere og flere jenter får øynene opp for en fremtid i våre fag. Det viser at det målrettede arbeidet som gjøres i BNL -fellesskapet for å få en mer balansert kjønnsbalanse i søkertallene gir resultater, fortsetter Leegaard.