Ny strømstøtteordning lansert

Publisert

Under dagens pressekonferanse la regjeringen og partene i arbeidslivet frem den nye skissen til strømstøtte til næringslivet. Foto: NHO

Regjeringen, NHO, LO og Virke presenterte i dag den nye strømstøtteordningen for bedrifter. Nå gjenstår det at den får godkjenning av Stortinget, og partene i arbeidslivet er svært opptatt av at også stortingspolitikerne skal stå mest mulig samlet bak framlegget. Skissen som ble lagt fram omfatter både kortsiktige og langsiktige løsninger.

Ordningen er kun for bedrifter med minst tre prosent energikostnader og vil potensielt dekke om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil mandag legge frem "pakken" for Stortinget.

Regjeringens førsteprioritet framover må være å gjøre justeringer og ha tett dialog med partene i arbeidslivet slik at man sikrer at fastprismarkedet kan fungere så raskt som mulig.

Les mer her