Ny forskrift om informasjonsdeling

Foto: NHO/Moment studio

BNL har gjennom flere år jobbet for at det skal bli lettere for de offentlige etatene å dele informasjon i kampen mot arbeidslivskriminalitet. 17. juni vedtok Regjeringen en forskrift som gjør dette mulig.

Kriminelle i arbeidslivet bryter ofte flere regler som hører under forskjellige offentlige etaters ansvarsområder. Opp gjennom årene sett flere grelle eksempler på at kriminelle aktører har fått arbeid for offentlige etater, samtidig som de har vært under etterforskning av en annen etat, som ikke har kunnet gripe inn på grunn av taushetsplikten. For å kunne forebygge og bekjempe arbeidslivkriminalitet på en effektiv måte, er det helt nødvendig at offentlige myndigheter kan dele informasjon med hverandre.  

Den nye forskriften åpner for at myndigheter som Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, Tolletaten og politiet kan dele og sammenstille taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig. Det skal de kunne gjøre for å forebygge og bekjempe lovbrudd som kan gi dårligere arbeidsvilkår, krenke arbeidstakeres rettigheter, skade konkurransen i næringslivet eller medføre misbruk av skatte-, avgifts- eller velferdsordninger. Opplysningene skal ikke lagres lenger enn nødvendig, og skal i utgangspunktet slettes senest etter tre år. 

Forskriften omfatter kun deling mellom offentlige etater. Det er fortsatt ikke en felles hjemmel på plass for deling av seriøsitetsinformasjon til private tilretteleggere, som for eksempel StartBANK. Næringsdepartementet skal utrede hvordan en slik hjemmel kan utformes, men det arbeidet haster mener BNL.

Les hele forskriften her 

Les BNLs høringssvar fra 2020 her