Næringsministeren oppfordrer til opprettholdelse av balanserte kontraktsvilkår

Publisert

Næringsminister Jan Christian Vestre har denne uken sendt brev til samtlige offentlige oppdragsgivere.

I brevet oppfordrer Vestre mottakerne til å opprettholde balanserte kontraktsvilkår. Bakgrunnen er de uforutsigbare rammevilkårene. Kontraktsvilkår som er ubalanserte, f.eks. ved at risiko for prisøkninger legges ensidig på leverandør, kan særlig hindre mindre leverandører i å delta i anbud. Ministeren mener at ubalanserte kontraktsvilkår i verste fall kan føre til at anskaffelser blir dyrere, til skade for både oppdragsgiverne og fellesskapet.

I brevet peker Vestre på at det følger av anskaffelsesreglene at dersom det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal oppdragsgiveren som hovedregel bruke disse. Det følger også av anskaffelsesregelverket at oppdragsgiveren kan fastsette endringsklausuler, for eksempel prisindeksklausuler. I uoversiktlige situasjoner kan det være ekstra god grunn for oppdragsgiver til å vurdere å benytte slike klausuler. Statsråden oppfordrer imidlertid i brevet de offentlige oppdragsgiverne til å vurdere det grundig, før de eventuelt utarbeider særvilkår som avviker fra standardkontraktene eller tar forbehold som skaper ubalanse i forholdet mellom kontraktspartene.

Les hele brevet her!